Debatt

Varför är vi så rädda för gudsfruktan?

GUD. Bibeln beskriver en helig och rättfärdig Gud som är kärlek och fullkomligt god – så god att han i mötet med vår synd är en “förtärande eld”, någon vi ska tjäna med “vördnad och fruktan”, skriver Simon Johansson.

Fler artiklar för dig