Debatt

Alldeles för många människor i vårt land vill inte omfamna det svenska

SVENSKHET. Om svenskhet inte existerar, varför pratar då många om att integrationen misslyckats eller att det råder stor segregation i Sverige? Finns inget svenskt, vad är det då invandrarna ska integreras in i? skriver Aday Bethkinne (KD).

Sverige har under de senaste decennierna ändrats i grunden och ser inte längre ut som det tidigare gjorde. En orsak till detta är att det skett en stor invandring till vårt land. Människor från världens alla länder, med olika kulturer och religioner, har – av olika skäl – sökt sig till Sverige.

I slutet av år 2022 var 27 procent av Sveriges befolkning antingen födda utomlands eller födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. Botkyrka, den kommun som jag själv bor i, är den kommun som har högst andel invånare med utländsk bakgrund: 62 procent (SCB).

Att förtydliga vem som är svensk och vad svenskt är för något har nog aldrig varit lika viktigt som det är i dag. Varför är det viktigt? För att Sverige behöver en gemensam nämnare som binder ihop befolkningen, något som kan hålla ihop hela landet. Utan denna sammanhållning kommer många av dagens samhällsproblem inte kunna lösas.

Kom ihåg att det bara finns ett land i världen som är svenskarnas land, och det är Sverige.

—  Aday Bethkinne (KD)

När en allt större andel av befolkningen inte är född in i den svenska kulturen måste vi aktivt värna det svenska språket och svenska traditioner, värderingar och normer.

Något som ofta glöms bort är vårt lands kristna historia. Men kristendomen har präglat svenskarnas traditioner, värderingar och normer och har haft en mycket positiv inverkan på Sverige och den moderna samhällsutvecklingen. Utan kristendomen hade Sverige inte blivit det goda Sverige vi känner, och hur Sverige kommer se ut i framtiden beror på vilka värderingar och normer vi välkomnar framåt.

Vi har alldeles för många människor i vårt land som inte vill omfamna det svenska och bli en del av vårt lands kulturella gemenskap. Detta kan ha att göra med att många politiker och intellektuella i flera år försökt nedmontera och förneka det svenska.

Det har exempelvis sagts att det inte finns något som kan kallas ”etniskt svenskt” och att alla nysvenskar som blivit svenska medborgare för bara en dag sedan är lika mycket svenskar som etniska svenskar som har ett arv som sträcker sig flera generationer tillbaka i Sverige.

Jag upplever att vi i Sverige har mycket svårt att skilja på vem som är svensk och vem som är svensk medborgare. Om svenskhet inte existerar, varför pratar då i dag många om att integrationen misslyckats eller att det råder stor segregation i Sverige? Finns inget svenskt, vad är det då invandrarna ska integreras in i?

Om det inte finns några etniska svenskar och inga svenska värderingar och normer som nysvenskar kan välkomnas att bli en del av, då är Sverige bara ett mångkulturellt land där alla kulturer och språk är lika mycket värda och dessa kan enkelt ersätta det svenska. Det kan inte ens anses fel om de gjorde det. Men detta menar jag är helt fel.

När vi välkomnar nya människor till vårt land måste vi omgående förklara vad som gäller i Sverige. Att man ska lära sig det svenska språket och att våra traditioner, lagar och värderingar vilar på kristen grund. Vi välkomnar dem, men de måste anpassa sig efter det svenska. Är vi inte tydliga med detta redan från dag ett är det betydligt svårare att få människor att ändra sig senare.

Det här med vem som är vad verkar vara självklarheter för stora delar av världen, men inte för svenskar.

—  Aday Bethkinne (KD)

I många år har jag upplevt motstånd, främst av etniska svenskar, när jag talat om svenskhet. De har värjt sig mot att jag komplicerar frågan om svenskhet och att jag säger att det finns ett motstånd mot och förnekande av svensk kultur. Jag personligen och många med invandrarbakgrund tycker att det är väldigt enkelt.

Först måste vi ha klart för oss att det inte finns något land utan kultur. Det här med vem som är vad verkar vara självklarheter för stora delar av världen, men inte för svenskar. Jag har svårt att förstå hur det kan vara så komplext.

Mina föräldrar är födda i dagens Turkiet, men kom till Sverige som barn på 1970-talet. De har alltid identifierat sig som syrianer. Jag är etnisk syrian och stolt svensk. Det säger jag trots att jag är född och uppvuxen i Sverige. Likaså är mitt barn, som också är född i Sverige, syrian till etnicitet och svensk. Med svensk menar jag inte etniskt svensk, utan som medborgare.

Jag är inte etnisk svensk och kan inte heller bli det. Så enkelt är det. Oavsett om många etniska svenskar tycker att jag är lika mycket ”svensk” som etniska svenskar, är detta fullständigt fel. Om en etnisk svensk skulle få för sig att identifiera sig som syrian eller grek skulle de flesta skratta åt den personen. Etnicitet är inget du kan välja utan något du föds in i.

Du kan bli medborgare i annat land, men inte ändra din etnicitet. Det är skillnaden.

Kom ihåg att det bara finns ett land i världen som är svenskarnas land, och det är Sverige. Det här landet har svenskarnas förfäder försvarat och byggt upp i hundratals år. Är du svensk – ta aldrig ditt land för givet. Det är också därför det svenska måste värnas.

Tro mig, jag står upp för Sverige och svenska kristna värderingar mer än många etniska svenskar gör. För jag vet vad resultatet annars kan bli. Som det exempelvis blivit i mitt forna hemland Mesopotamien-Bethnahrin – numera ockuperat av flera nationer i Mellanöstern och där mitt folk som kristen minoritet blivit förtryckta, utdrivna och statslösa.

Stå upp för din nation och var stolt över vem du är.

Fler artiklar för dig