Debatt

Vågar ledamöterna i Sveriges riksdag rösta efter egen övertygelse?

KÖNSTILLHÖRIGHET. Inom kort kommer avgörandet att ligga hos riksdagens folkvalda ledamöter. Vi vet att det finns ledamöter i olika partier som önskar gå emot förslaget om ändringar i könstillhörighetslagen, skriver Roland Utbult (KD).

De senaste åren har nuvarande och tidigare regering arbetat med att förbereda ändringar i könstillhörighetslagen. Ändringarna syftar till att göra det lättare att ändra det kön som framgår av folkbokföringen. Hela processen har kantats av tvivel på det lämpliga i att 16-åringar utifrån självidentifikation kan tilldelas ett så kallat ”juridiskt kön” samtidigt som personen har ett biologiskt kön. Någon diagnos anses inte vara nödvändig, enligt förslaget.

Läkare och profession inom psykiatrin har varnat för konsekvenserna. Mikael Landén, professor i psykiatri och överläkare vid Göteborgs universitetssjukhus och forskare vid Karolinska institutet säger att ”självvalt kön medför stora risker”.

Sveriges kvinnoorganisationer med 130 000 medlemmar säger nej till förslaget. Det gör också Kristdemokraterna som tidigt sa ifrån och motsatte sig förslaget. Men Moderaterna och Liberalerna i regeringen gick då till socialutskottet med ett utskottsinitiativ som nu ser ut att resultera i en ny könstillhörighetslag.

Kommer moderater, socialdemokrater, liberaler, centerpartister och övriga som vill gå emot den nya könstillhörighetslagen att böja sig under partipiskan eller vågar de stå för sin uppfattning?

—  Roland Utbult

Frågorna som ställts är många: Vilka risker kan ändringarna i könstillhörighetslagen medföra? Vilka risker finns med att kön baseras på självbestämmande snarare än biologi? Hur påverkas möjligheterna att föra statistik om kvinnor och män och upprätthålla könsuppdelade forum såsom idrott, fängelser och skyddade boenden för våldsutsatta?

Vet vi att unga som ifrågasätter sin könsidentitet blir hjälpta av att lättare kunna ändra sitt juridiska kön? Är det möjligt och önskvärt att helt skilja på den juridiska och medicinska processen? Av de som fått stopphormoner fullföljer 98 procent med könskorrigering, då det inte finns någon väg tillbaka.

En man som bytt juridiskt kön fick plats som kvinna vid Trondheims universitet eftersom kvinnor kvoterades in på utbildningar. Efter studierna valde han att byta tillbaka igen till man. Han sa att ”det var lika enkelt som att byta mobilabonnemang”.

Inom kort kommer avgörandet att ligga hos riksdagens folkvalda ledamöter. Vi vet att det finns ledamöter i olika partier som önskar gå emot förslaget. Den delikata frågan uppstår då: kommer ledamöterna att rösta utifrån personlig övertygelse eller kommer de folkvalda att kommenderas från partiledningarna att rösta utifrån vad partiledningen bestämmer?

Kommer moderater, socialdemokrater, liberaler, centerpartister och övriga som vill gå emot den nya könstillhörighetslagen att böja sig under partipiskan eller vågar de stå för sin uppfattning?

Fler artiklar för dig