Debatt

När ska L och KD stå upp för sina värderingar och lämna samarbetet med SD?

POLITIK. Känns det moraliskt rätt att kratta banan för ett parti som har sin grund i rasism och främlingsfientlighet? skriver Daniel Berner (C).

Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni inte förtycka honom. Invandraren som bor hos er skall ni behandla som en infödd. (3 Mos 19:33–34a)

Bibelns budskap är tydligt i bemötandet av andra och hur vi som kristna ska förhålla oss gentemot främlingen och invandraren. Tydligt signalerar bibelordet välkomnande, inkludering och tolerans.

För mig är Bibelns budskap min moraliska kompass och det är därför jag har min politiska hemvist i Centerpartiet, som omsätter orden till politiska gärningar.

Hur kan ni tysta låta SD:s Jimmy Åkesson och Richard Jomshof säga och föra fram åsikter som endast oppositionspartierna vågar reagera mot?

—  Daniel Berner (C)

Liberalerna, som ingår i regeringen, har flera gånger påpekat att de har sina röda linjer mot Sverigedemokraterna. Men ju längre tiden går funderar jag på om alla liberaler har blivit färgblinda eftersom gränserna har passerats många gånger. Kristdemokraterna försöker inte längre hymla med att de står väldigt nära SD i många frågor.

Jönköpings län, som jag själv bor i, är av tradition starkt präglad av frikyrkan och dess ideologi. Inte minst i diakonalt arbete, att finnas där för den som står utanför samhället. När flyktingar genom historien har sökt skydd i vårt land har frikyrkorna varit en viktig aktör i civilsamhället. Under de senaste åren har vi sett att det är medlemmar i frikyrkorna som ordnar exempelvis boende och språkkaféer med viljan att göra gott mot sin nästa.

Med anledning av detta ställer jag frågan till länets riksdagspolitiker som ingår i regeringen och som har förankringar i frikyrkan från Jönköpings län, Jakob Olofsgård (L) och Camilla Rinaldo Miller (KD):

När ska ni stå upp för era värderingar och lämna samarbetet med SD som gång på gång förtycker den svage och ger sig på den verksamhet som är så viktig för frikyrkan? Hur kan ni tysta låta SD:s Jimmy Åkesson och Richard Jomshof säga och föra fram åsikter som endast oppositionspartierna vågar reagera mot?

Jag tänker på när Jimmie Åkessons uttalande ”riv moskéerna” kom som en chock. Tänk om samma uttalande hade gällt det missionshus jag och min familj tillhör och går till för att i religionsfrihetens namn fira gudstjänst?

Richard Jomshof vill även förbjuda muslimska religiösa symboler i offentligheten. Precis som jag med stolthet bär mitt kors om halsen måste våra muslimska medborgare få bära vilka religiösa symboler de önskar.

Är en plats i riksdagen verkligen värd att ge upp sina personliga värderingar om alla människors lika rätt och värde? Känns det moraliskt rätt att kratta banan för ett parti som har sin grund i rasism och främlingsfientlighet?

Fler artiklar för dig