Debatt

Var min nya flickvän Guds B-plan för mig?

TEOLOGI. Vet då Gud hela mitt liv i förväg? Ja, det tror jag absolut. Har jag då inget fritt val? Jo, det tror jag absolut, skriver Pär Tegenfeldt i en replik.

När jag träffade min blivande fru hade jag bakom mig ett förhållande där jag var övertygad om att Gud hade förutbestämt oss att leva tillsammans hela livet. När det förhållandet tog slut rasade min värld ihop. Var jag nu helt ur Guds förutbestämda vilja?

När jag berättade vad jag gått igenom för min nya flickvän, min nuvarande fru, så frågade hon ”Är jag din B-lösning nu?”

Sedan dess har jag tänkt på dessa frågor en del och tror att jag kommit fram till svaret på frågan om Gud vet allt som ska hända mig i förväg – en fråga som lyftes i en debattartikel här i Dagen av Johan Kärnbo, Har Gud förutbestämt framtiden eller går den att påverka, som fått repliker av både Mats Selander (Öppen teism förnekar av en av Guds grundläggande egenskaper) och Adrian Jervis (Gud förutbestämde att jag skulle skriva denna text).

Jag tror att han i förväg vet alla vägar jag kan ta i livet.

—  Pär Tegenfeldt

Jag är ingen teolog men jag grundar min hållning på hur jag lärt känna Gud. Guds kärlek och Guds nåd finns alltid för mig. Gud diskvalificerar ingen och han är alltid beredd att förlåta och ge oss en andra chans. Denna andra chans är alltid minst lika god och välsignad. Så min fru är inte någon B-lösning, hon är det absolut bästa och mest välsignade Gud kunde ge mig.

Vet då Gud hela mitt liv i förväg? Ja, det tror jag absolut. Har jag då inget fritt val? Jo, det tror jag absolut.

Jag tror att Gud är större än att han bara vet en väg genom mitt liv, jag tror att han i förväg vet alla vägar jag kan ta i livet. Han vet vad som skulle hända i alla kombinationer av val jag skulle kunna göra i hela livet. Han vet också allt som kan hända mig i livet, gott som ont, som kan påverka vilka vägar mitt liv tar.

I mina val i livet kan jag be till Gud och han kan visa mig vad som är bäst för mig. Även om jag gör dåliga val i livet så finns Guds nåd där och när jag vänder mig till honom så ger han mig en ny ”A-lösning”, han kan alltid vända mina olyckor och misslyckanden till välsignelse.

Evad jag går eller ligger, utforskar du det och med alla mina vägar är du förtrogen (Ps 119:168, 1917).

Fler artiklar för dig