Debatt

Helga dina val - avstå kött och mjölk denna fastetid

FASTAN. Låt inte lättjan bli ett argument, skriver Mikael Risenfors.

I hjärtat av kristen tro ligger en djup respekt för livet, en helig gåva från Gud att vårda och respektera. Genom tiderna ekar rösten från den profetiska Kyrkan och modiga kristna som har stått upp för detta värde.

Människan är Guds förvaltare och det eftersträvansvärda, paradisiska tillståndet innebär växtbaserad föda. Ingen ser den storskaliga djurproduktionen och kallar den kärleksfull, ändå dominerar den våra matkassar och vår konsumtion av exempelvis läder.

I dag, mer än någonsin, harmoniserar antagandet av en växtbaserad livsstil sömlöst med våra kristna övertygelser och moraliska skyldigheter. Vegetarianism är helgelse.

Den moderna livsmedelsindustrin blundar ofta helt för livets helgd och skapelseansvar, till förmån för ekonomisk vinning.

—  Mikael Risenfors

Den moderna livsmedelsindustrin blundar ofta helt för livets helgd och skapelseansvar, till förmån för ekonomisk vinning. Djur som föds upp för mat genomgår otänkbara lidanden, instängda i trånga och osanitära förhållanden, utsatta för smärtsamma procedurer och berövade de mest grundläggande friheterna.

Vi vet också att denna industri orsakar stora miljöskador, både globalt och lokalt, och sprider sjukdomar till andra djur och människor. Industrin lever vidare för att de flesta av oss efterfrågar sådana produkter.

Den moderna tidens hänsynslösa förtäring av kött och komjölk saknar motstycke och orsakar miljöskador och smittor vi aldrig förr har sett – det finns inget naturligt eller traditionellt i den. Framför allt står detta i skarp kontrast till det medlidande och den barmhärtighet som Kristus visar.

I Första Mosebok ger Gud människan ansvar över jorden och dess varelser. Detta ansvar innebär inte en rätt att utnyttja eller förtrycka skapelsen, utan kräver av oss omsorg om såväl djuren och naturen som om våra egna kroppar.

God mat hedrar kroppen, som är Andens tempel, vilket också blir konkret genom de sjukdomar växtbaserad kost förebygger. Det paradisiska tillståndet som vi kommer från och ska återvända till innefattar just växtbaserad kost (jämför 1 Mos 1:29), ett tillstånd som enligt profetiorna ska innefatta även djuren (jämför Jes 11:6f och 65:25).

För oss som redan har möjligheten att göra moraliska avvägningar och praktiskt välja är ansvaret desto större. Ingen av oss kan göra allt, men du som läser detta har möjlighet att helga dina val på olika sätt. Det är en glädje att göra goda val.

Att omfamna en växtbaserad livsstil är ett uttryck för omsorg och respekt för Guds skapelse. Genom att avstå från att konsumera animaliska produkter visar vi medkänsla mot alla Guds skapelser, både människor och djur.

Vi väljer att avstå från att bidra till lidande och förstörelse som följer av animaliekonsumtionen i vår tid. Valet är inte extremt, utan ett kristna har gjort i alla tider. För vissa är det en uppoffring att avstå viss mat, men även det kan vara renande och finns givetvis i vår kristna tradition.

Fastetiden är en bra tid att testa att skala bort; att avstå överflöd eller skadliga rutiner är ett sätt att ta fasta på det centrala. Den kristna fastan har under alla tider varit en tid att avstå från kött, men även mjölk, ost och andra animalier.

Det centrala är inte matregler eller renlärighet, utan ett lärjungaskap där vi gör kärleksfulla val. Och vad är det vi ska avstå? Följande är förslag och vad som ens är möjligt kommer att skilja sig åt för oss. Men låt inte lättjan bli ett argument.

Avstå från:

  • Kött – nöt, gris och kyckling, men även fisk (alla dessa djur är kännande och del av storska(d)lig industri)
  • Mjölk (komjölk smygs ned i alla möjliga produkter, och värst är tyvärr ost)
  • Läder och päls (många är genuint osäkra på om läder och päls är ”äkta”, men alternativen har bra egenskaper så efterfråga dem)

Att följa Jesu uppmaning att älska och vårda vår nästa och hela Guds skapelse får implikationer i vår vardag. Genom några enkla val i matbutiken, på restaurangen och i klädaffären kan du bespara djur ett oerhört lidande, planeten miljöförstöring och även ditt eget hjärta tyngden av dåliga val. Helga dina val denna fastetid.

Fler artiklar för dig