Debatt

Välja veganskt är att gå i Noas fotspår

KLIMAT OCH MAT. Det är dags att ta steget mot en mer hållbar kyrka genom att servera växtbaserad kost i all verksamhet, skriver Linda Lindström och Jonas Norberg.

Många frikyrkor har ambitiösa klimatmål. Att servera växtbaserad kost i all verksamhet borde vara en självklarhet, inte bara för att nå klimatmålen, men också för att främja hälsa och ansvar för den biologiska mångfalden. Malmö stad visar vägen genom att redan i dag servera vegansk eller vegetarisk mat på konferenser.

RISE klimatdatabas visar att bönor har 70 gånger lägre växthusgasutsläpp än nötkött. Att välja växtbaserat är en kraftfull handling för att bekämpa klimatkrisen och skydda Guds skapelse. Amazonas, hem till 10 procent av världens arter, skövlas i rasande takt för att ge plats åt betesmarker och foderodling till boskap. Greenpeace rapporterar att tre fjärdedelar av jordbruksmarken används för detta ändamål, vilket leder till skogsskövling, enorma monokulturer och en enorm förlust av biologisk mångfald.

I detta sammanhang framstår berättelsen om Noa som mer relevant än någonsin. Precis som Noa räddade arterna från översvämningen genom att ta med dem på sin ark, bör vi idag ta ansvar för att skydda djur och natur från den moderna “översvämningen” – klimatkrisen. Genom att göra övergången till en växtbaserad kost i frikyrkornas verksamheter, efterlever vi inte bara vårt miljöansvar utan också vårt bibliska uppdrag att värna om skapelsen.

Världscancerfonden slår fast att rött och processat kött orsakar tjock-och ändtarmscancer, och rekommenderar en kost baserad på fullkorn, grönsaker, frukt och baljväxter. Växtbaserad kost har bevisats minska risken för både cancer och hjärt-kärlsjukdomar.

Att omfamna en växtbaserad diet är inte bara ett sätt att svara på den akuta klimatkrisen, utan det är också att gå i Noas fotspår genom att agera beskyddare av jorden och dess invånare. Frikyrkorna har här en unik möjlighet att leda genom exempel och visa hur djupa miljömässiga, hälsomässiga och etiska värderingar kan integreras i allt vi gör.

Växtbaserad kost är inte bara klimatsmart och hälsosam, utan bidrar också till en mer rättvis och hållbar värld. Låt oss inspireras av Malmös exempel och göra frikyrkorna till en förebild i arbetet för en grönare framtid.

Det är dags att ta steget mot en mer hållbar kyrka genom att servera växtbaserad kost i all verksamhet. Det är avgörande om vi ska klara målet om klimatneutralitet till 2030. Genom att göra detta, hedrar vi Noas arv och bidrar till en värld där medkänsla, hälsa och miljöansvar går hand i hand.

Fler artiklar för dig