Debatt

För somliga är Israel alltid problemet

ISRAEL. Att påstå att vi som stödjer Israel menar att Israel inte kan göra något fel är nonsens, skriver Bengt Klintenberg i en replik.

Vivian Caragounis menar i en debattartikel i Dagen 8/3 att många kristna urskillningslöst hejar på Israel. Om jag förstår henne rätt så är dagens Israel inte något som Gud står bakom och den israeliska statsbildningen är ett problem för sina grannar och för världen.

Jag för min del tror att många av oss som “hejar på Israel” är bättre på att urskilja vari det verkliga problemet ligger än vad Israels fiender är. Hela tanken på att Israels Gud, alltså Abraham, Isak och Jakobs Gud, skulle ha släppt sitt folk för ett nytt folk känns obehaglig. Då kanske den kristna församlingen får se upp så inte Gud kör en ny variant om inte vi sköter oss.

Jag tror på den inympning som Paulus beskriver i Romarbrevet 11, att vi – församlingen – finns med som grenar i Guds träd tillsammans med det judiska folket, inte i stället för.

Då kanske den kristna församlingen får se upp så inte Gud kör en ny variant om inte vi sköter oss.

—  Bengt Klintenberg

Det finns kristna som verkar ha mer känsla för ett folk som kom till omkring 1964 när Arafat bildade PLO – eller om vi ska vara snälla 1947 vid delningsplanen för Palestina – än man har för det judiska folket som har en över tretusen år lång historia i området där i stort sett hela Gamla och Nya testamentet utspelades. Det judiska folk som har fördrivits och förföljts genom årtusendena, något som kulminerade i Förintelsen.

Palestinier är araber och araber har 22 länder, redan. Vid tiden för det moderna Israels tillkomst bildades dessutom ett arabland som fick 77 procent av landytan av det som kallades Palestinamandatet, nämligen Jordanien. Jordanien kom till stånd redan 1922, så en tvåstatslösning blev det när Israel bildades 1948.

Israel har inte startat några krig sedan 1948 (sexdagarskriget 1967 inleddes med en israelisk attack som svar på en massiv uppladdning från arabstaternas sida). Ändå finns det sådana som ger dem skulden, nu senast till och med för att ha provocerat fram Hamas massaker 7 oktober. Israel är alltid problemet.

Trots många anklagelser om att så skulle vara fallet fördriver inte Israel araber eller håller på med folkmord. Historielöshet och förvrängning av historien är inget att skryta med.

Att påstå att vi som stödjer Israel menar att Israel inte kan göra något fel är ju nonsens. Däremot har vi fullt upp med att försvara Israels rätt att finnas. Så försök inte att nedvärdera oss som står upp för det judiska folket och staten Israel. Vi njuter inte av att så många människor dör i Gaza, tvärt om beklagar vi det djupt. Men vi kan urskilja vad som är roten till det onda.

Fler artiklar för dig