Debatt

Vi har inga försvar mot något som talar och beter sig som en människa

ARTIFICIELL INTELLIGENS. Vi behöver fundera på hur vi ska leva med AI utan att devalvera vår mänsklighet, utan att lockas lämna det mödosamma arbetet med mänskliga relationer, skriver Markus Härnvi.

För två år sedan kunde du vara ganska säker på att den här texten var skriven av en människa. Av någon som är ungefär som du. Det kan du inte längre vara. Den skulle kunna vara författad av en språkmodell, tränad på terabyte av mänsklig text. Av en artificiell intelligens.

En AI kan inte känna smärta och njutning, den har ingen vilja och inga upplevelser av skönhet. Människor är biologiska varelser med en historia, med sorger och glädjeämnen. En AI är kisel, lagringsmedia och fiberoptik. Vi söker gemenskap och mänsklig närhet. AI är statistik och algoritmer.

Nu vill skaparna av denna främmande, icke-biologiska intelligens att vi ska släppa in den i våra liv. Ju djupare desto bättre. Eftersom den har knäckt koden till vårt språk och snart också kommer att hantera bild och film på samma sätt, kan man skapa en AI som förefaller mänsklig.

Vi människor är snabba att förmänskliga husdjur och döda ting. Om vi möter något som talar, ser ut och beter sig som en människa har vi inga försvar. Vi kommer att söka och finna ett ”du” i den omänskliga entitet vi möter. Vi kan tala om en annan AI: den artificiella intimiteten.

Mänskligheten har redan haft ett globalt möte med artificiell intelligens. Jag tänker på de sociala medierna och den algoritmstyrda webben. Alla dina feeds styrs av en enkel form av AI som kallas recommenderalgoritmen. Dess enkla formel kan skrivas ned på en servett. Den bygger på att samla signaler av vad du och andra som liknar dig har tittat, svajpat eller klickat på.

Algoritmens mål är att du ska stanna kvar, läsa ett inlägg till eller se ännu en filmsnutt. Recommenderalgoritmen visar sig vara oerhört effektiv på att trigga vårt belöningscenter.

Internetdrakarna hade nog inga onda avsikter när de sjösatte sina produkter. De ville tjäna pengar på reklam, men algoritmen började leva sitt eget liv. Inlägg som genererar starka reaktioner ses som mer engagerande och blir därför prioriterade av algoritmen.

Det fick till följd att klanbeteende, konspirationsteorier och splittrande budskap fick snabb spridning. Liksom innehåll som triggar vår avundsjuka eller kroppskomplex.

Teknikutvecklingen är som en flod vi inte kan stoppa. Inte ens regeringar har reella verktyg att sätta emot.

—  Markus Härnvi

Det råder en konsensus bland forskare att de sociala medierna är en stor orsak till ungas sämre mående. Koncentrationsförmågan minskar. Tillfällena då man har tråkigt suddas bort – det finns alltid förströelse på armlängds avstånd. Algoritmerna serverar syn- och hörselintryck som kittlar hjärnstammen och vi matas med smakbitsstora idéer och tankar, men tappar helheten och djupet.

Om nu denna enkla algoritm kan få sådana stora konsekvenser, ja, förändra världspolitiken och människors psykiska mående, vad kommer då den nya vågen av ofantligt mer kompetent AI att göra med oss och med samhället?

Om recommenderalgoritmens mål är att du ska scrolla vidare, så vill den nya AI:n bli din vän. Redan nu finns det människor som ägnar mer tid med sina virtuella AI-vänner än med människor av kött och blod. Ge utvecklingen några år så kommer den artificiella intimiteten vara av så hög kvalitet att många kommer att välja bort mänsklig gemenskap i större eller mindre grad. Erbjudandet är: ”vänskap”, förströelse och sex, utan att behöva underhålla och vårda mänskliga relationer.

En fjärdedel av svenskarna upplever att de ofta känner sig ensamma, med övervikt i de yngre åldrarna. Snart kommer de inte att behöva vara ensamma längre, men det är inte människor de umgås med.

Vad ska vi göra? Teknikutvecklingen är som en flod vi inte kan stoppa. Inte ens regeringar har reella verktyg att sätta emot. Men Kyrkan behöver vara redo. Redo att stå upp för det mänskliga mötet och bjuda in till äkta gemenskap. Redo att möta unga som förirrat sig in i de virtuella världarna och kanske skadat förmågan till empati. Redo att försvara människans värde då AI blir smartare och snabbare på allt fler uppgifter.

I inkarnationen blir den evige Sonen människa av kött och blod, en som du och jag. Genom detta säger Fadern sitt ja till oss i vår kroppslighet. Gud blev människa, och det är i det djupast mänskliga, i det autentiskt mänskliga, som den kristna tron levs och förverkligas – i gemenskap med andra.

Det kommer inte att gå att välja bort den artificiella intelligensen i sitt liv, lika lite som att vi kan välja bort internet i dag om vi vill fungera i arbetsliv och samhälle. Fördelarna är för stora. AI kommer att leda till stora framsteg inom medicin och vetenskap. Det kommer att finnas överallt i vår vardag.

Vi behöver fundera på hur vi ska leva med AI utan att devalvera vår mänsklighet, utan att lockas lämna det mödosamma arbetet med mänskliga relationer.

Föräldrar behöver förstå den nya tekniken. Har du pratat med AI-botten i Snapchat som alltid finns redo att vara ditt barns kompis? Än så länge en rätt futtig vän, men vänta några år så kommer kanske olika former av AI ha en tätare relation till dina barn än vad deras syskon och vänner har.

Fler artiklar för dig