Debatt

Lagförslaget om ingrepp i könsorganen har flugit under radarn

KÖNSIDENTITET. Lagförslaget om kirurgiska ingrepp i könsorganen har flugit under radarn. Förslaget hävdar att det finns många fler könsidentiteter än man och kvinna, och att dessa ickebinära bör ges samma möjlighet till könskorrigerande vård, skriver Mats Reimer.

Är riksdagen på väg att öppna för plastikkirurgi som får kroppen att se ut som en könlös Barbie eller hennes partner eunucken Ken? Kan vården tillåtas skapa utseendemässiga hermafroditer med både kvinnliga och manliga könsorgan samtidigt?

I mitten av april kommer riksdagen rösta om ett par lagförslag som Moderaterna och Liberalerna lägger fram via socialutskottet eftersom regeringen inte kunde enas om en proposition. Den del av förslaget som syftar till förenklat byte av juridiskt kön har i elfte timmen börjat debatteras i offentligheten, medan lagförslaget om kirurgiska ingrepp i könsorganen har flugit under radarn. Men detta är ett extremt lagförslag med oanade konsekvenser.

I dag kan patienter med diagnosen transsexualism ansöka hos Socialstyrelsen om tillstånd att få utfört underlivskirurgi som försöker få kroppen att mer likna det motsatta könet. Det nya förslaget hävdar att det finns många fler könsidentiteter än man och kvinna, och att dessa ickebinära bör ges samma möjlighet till vård: ”det blir möjligt att genomgå underlivskirurgi för de personer som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda könskategorierna kvinna och man”.

Att med underlivskirurgi skapa en kropp som stämmer överens med att självidentifiera som ”inget kön” kan låta som taget ur en skräckfilm.

—  Mats Reimer

Och det ska bli upp till sjukvården att fatta beslut om ingrepp i könsorganen, inget tillstånd från Socialstyrelsen ska längre behövas.

Den som läst grundskolebiologi inser att det inte går att byta kön på riktigt. Så kallad könsbekräftande kirurgi har hittills inneburit ingrepp som på ett ytligt sätt försöker få kroppen att likna det motsatta könet. Den nya lagen öppnar däremot upp för att underlivet kan plastikopereras på helt andra sätt, allt för att ”kroppen ska stämma överens med könsidentiteten”.

Någon definition av begreppet könsidentitet anses inte behövas i lagtexten, utan det påstås i kommentarerna till lagen att begreppet är väl etablerat: ”Med könsidentitet avses en persons självidentifierade kön, dvs. den inre upplevelsen av att vara pojke eller man, flicka eller kvinna eller att tillhöra inget eller något annat kön.”

Hur många olika typer av kön som kan upplevas förblir osagt.

Att med underlivskirurgi skapa en kropp som stämmer överens med att självidentifiera som ”inget kön” kan låta som taget ur en skräckfilm. Men de senaste riktlinjerna (Standards of Care version 8) från den internationella organisationen för transvård, WPATH, har ett helt kapitel om den nya könsidentiteten ”eunuck”, som påstås ha ett medicinskt behov av att avlägsna testiklar och eventuellt även penis.

Att helt ta bort alla yttre manliga könsorgan (i stället för att omforma dem till något som liknar ett kvinnligt underliv) brukar benämnas nullofication, och är ett ingrepp som erbjuds av flera kliniker i USA.

Den som i stället identifierar sig som någon som borde ha en kropp med både manligt och kvinnligt könsorgan behöver genomgå mer komplicerade ingrepp. En manlig kropp kan då behålla sitt ursprungliga biologiska könsorgan och ändå erhålla en ”neovagina” som en öppning mellan ändtarm och prostata. Men om patienten också vill behålla sin pung måste kirurgen dra ut lite av bukhinnan för att skapa en slemhinna till det nya hålrummet (tekniken kallas Penile Preservation Peritoneal Pull Through Vaginoplasty).

Omvänt kan en kvinnlig kropp förses med en neofallos skapad av vävnad från andra delar av kroppen och något som liknar en pung kan skapas och förses med testikelproteser av silikon. Samtidigt kan det ursprungliga kvinnliga könsorganet och livmoder bevaras så att patienten fortsatt har möjlighet att blir gravid, men med denna teknik (Shaft-Only Gender-Affirming Phalloplasty with Vaginal Preservation and Vulvoscrotoplasty) kommer patienten fortsatt kissa som en kvinna, inte via sin neofallos.

Vilka effekter en legalisering av ”ickebinär” könskirurgi kommer få är omöjligt att överblicka. Den som tycker att denna text överdriver och svartmålar kan betänka att Karolinska sjukhuset redan har tagit bort bröst på över hundra flickor och kvinnor, någon var så ung som 14 år.

I dag utförs sannolikt ingen könskirurgi på privata kliniker i Sverige, men rimligen öppnar den föreslagna lagstiftningen för det. Amputation av friska bröst räknas inte som könskirurgi, och utförs i dag i Stockholm, Göteborg och Malmö på unga kvinnor vars psykiatriska tillstånd inte blivit utredda i den offentliga vården.

Kristdemokrater och Sverigedemokrater har reserverat sig mot socialutskottets lagförslag. Allt talar för att även om de är i minoritet i riksdagen företräder de i denna fråga folkflertalets åsikter.

Fler artiklar för dig