Debatt

Gårdsförsäljning kommer öka missbruk och utsatthet

ALKOHOL. Det är de unga och redan svaga som kommer drabbas om förslaget om gårdsförsäljning går igenom, skriver Semias Schenberg och Johanna Berger.

Under en längre tid har det förts samtal gällande gårdsförsäljningens vara eller icke vara. Regeringen arbetar med frågan och olika aktörer har lämnat in sina remissvar.

Det har sagts och skrivits mycket i ämnet, men det som saknas är vinklingen där vi utgår från de som redan lider av alkoholens baksida. Då handlar det om de som fastnat i alkoholberoende, men också barn, familj och anhöriga till dem. Vem lyssnar till dem som känner oro, ångest och rädsla inför tanken att regeringen skulle anta förslaget om gårdsförsäljning? Inom Pingströrelsen har LP-verksamheten bedrivit beroendevård i över 65 år. Vi gör det genom behandlingshem, stödboenden och lokala öppna verksamheter.

Vi i LP möter dagligen de som fått hälsan fördärvad, förlorat sitt arbete, raserat familj och relationer genom sitt alkoholberoende. Vi möter också barn, kvinnor och anhöriga som lider samt de som blivit utsatta för våldsbrott som en av alkoholens konsekvenser. När det gäller våldsbrott visar en aktuell granskning (alkoholen och samhället) att 7 av 10 gärningsmän varit berusade av alkohol då de utövat våld mot en medmänniska. Har inte dessa något att säga? Vem lyssnar till deras röst?

I grund och botten handlar gårdsförsäljningsfrågan om ökad tillgänglighet av alkohol. Ibland låter det som att gårdsförsäljning skulle begränsas till att vara ett trevligt inslag på landsbygdens bryggerier. Men sanningen är den, att de allra flesta bryggerierna ligger i stadsmiljöer. Så vi behöver tänka bort det ”trevliga” i uttrycket och se sanningen om detta.

I stället kommer det, om förslaget i utredningen går igenom, bidra till en rejäl skjuts för alkoholindustrin. Tillgängligheten kommer att öka och mer alkohol kommer att drickas samt att de som redan kämpar med beroende av alkohol kommer att få det än tuffare. I slutändan kommer det att på vissa håll tjänas stora pengar, samtidigt som det på andra håll skapar stora och allvarliga problem.

Vi vill även höja vår röst för de unga. När det gäller de unga visar färska siffror på att alkoholkonsumtionen minskar bland de unga, en trend vi sett de senaste åren. Det är bra att drickandet bland unga går åt rätt håll. Men är vi beredda att äventyra det som vi så länge arbetat för? Naturligtvis kommer även de unga dricka mer när tillgängligheten ökar. Vi borde veta bättre än att utsätta våra unga för detta. Vi tänker på alla de unga där ute som kämpar med grupptryck, identitet och svåra vägval i livet.

Det är bra att drickandet bland unga går åt rätt håll. Men är vi beredda att äventyra det som vi så länge arbetat för?

—  Semias Schenberg och Johanna Berger

I en studie från CAN, Karolinska institutet och Stockholms universitet som publicerades 2023 visar man på en tydligt kopplingen mellan barns ohälsa och vuxna som dricker alkohol. I jämförelse med andra barn, har dessa barn högre risk för sämre hälsa, problem i skolan samt problem med sociala relationer. En förhöjd risk att barnens livssituation påverkas negativt noterades redan vid få upplevda problem.

Förslaget om gårdsförsäljningens vara eller icke vara är ett steg tillbaka och inte ett steg som håller i ett framtidsperspektiv. Vi vill värna om dem som inte får sin röst hörd i debatten, vi vill lyssna till dem som vars röst inte hörs. Vi vill stå upp för de unga och då talar statistik, erfarenhet och sunt förnuft sitt tydliga språk.

Gårdsförsäljningen kommer att slå ut detaljhandelsmonopolet. Om regeringen klubbar utredningens förslag kommer Systembolaget troligtvis upphöra. På grund av ett undantag i EU har Sverige fått tillåtelse att behålla monopolet, detta för att vi genom historien haft en restriktiv och framgångsrik alkoholpolitik. Vi ser en uppenbar risk, att om utredningens förslag genomförs, så får det konsekvenser på EU-nivå, där de nuvarande undantagen kommer att ifrågasättas. EU kommer inte att se någon mening i det svenska monopolet om regeringen släpper kontrollen och går på förslaget.

Ett införande av gårdsförsäljning kommer utan tvekan att visa på en inkonsekvens i svensk alkoholpolitik, som kan få långtgående konsekvenser i form av ett förlorat monopol och en alkoholindustri utan kontrollfunktioner. Även lagrådsremissen om gårdsförsäljning av alkohol heter numera Bättre förutsättningar för besöksnäringen i fråga om småskalig produktion av alkoholhaltiga drycker. Men det är själva innehållet i förslaget som oroar.

Vi tycker det är angeläget att ge perspektiv i frågan. Låt oss lyssna på de som på ett eller annat sätt lider av alkoholens baksida, låt oss ställa frågan till alla de som kämpar. Varför inte låta barnen, kvinnorna och de anhörigas röster få vara den viktiga riktningsgivaren i frågan?

Fler artiklar för dig