Debatt

Har kristenheten gett upp striden om den svenska skolan?

FRISKOLA. Det är i skolan striden står om framtidens unga människors värderingar och tro, skriver Timoteus Lind.

Carola ställde nyligen frågan ”Vad händer? Är det bara jag och några fler som reagerade?” Hon syftade på Eurovision, ett familjeprogram som finansieras av skattemedel som hade tydliga ockulta inslag, nakenfest och hotdemonstrationer mot enskilda deltagare. Programmet visade väldigt tydligt hur samtiden förändrats och Sverige förändras snabbt nu. Vi får inte längre subtila ledtrådar om ett land som splittras i olika värdegrundslag, nu är det stenarna som ropar.

På samma sätt undrar jag ofta – hur kommer det sig att så få kristna är engagerade i kristna skolor? Kristna skolor har en tusenårig historia i Sverige. De är välfungerande och erbjuder goda läromiljöer, eleverna är trygga och fria att tycka vad de vill. Precis som kristna länder är länder dit människor flyr, eftersom man där är fri att uttrycka sig och tro som man vill, så är kristna skolor platser där man både får tro och kan låta bli, respekten mellan människor finns där oavsett.

Möjligen är det bara okunnighet och fördom om oss som gör att kristna håller sig borta? Antingen förväntas vi vara en nunneskola med militär disciplin och aga, eller så tros vi ha en flummig, skola utan vetenskaplig förankring, där allehanda tokigheter lärs ut. Inget av dessa motsvarar kristna skolor i dag. De kristna skolorna inspekteras gång på gång och undersökningar visar att de fungerar väl och har trygga elever som trivs.

Kristna skolor har samma läroplaner, timplaner och läromedel som alla andra skolor. Undervisningen är densamma, förutom 40 minuter per vecka då vi undervisar direkt ur Bibeln. Den stora skillnaden mellan skolor är värderingarna, hur man ska bete sig som människa.

Vi lever i en tid där sanning och värderingar är flytande. Detta tankesätt etablerar sig även i svenska skolor: Nya religioner med helt annan syn på jämställdhet, nåd och mildhet etableras; progressiva föreningar som RFSL får ensamrätt i klassrummen att lära ut om sexualitet; moderna synsätt på narkotika, sexualitet, kön, människovärde, nåd, kärlek och rättvisa lärs ut.

Här förvaltar i stället kristna skolor den judisk-kristna värdegrunden vilken, tillsammans med grekisk filosofi, lagt grunden för den västvärld vi välsignats att leva i. Kristna skolor är i dag troligen de skolor som har störst transparens eftersom vår värdegrund är etablerad i tradition och skrift, är välbeprövad och fanns redan på den tiden då svensk skola var bland de bästa i världen.

Varför ringer inga kyrkor och tjatar på att deras ungdomspastorer ska få komma och hänga i skolan?

—  Timoteus Lind

Folkhälsomyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att särskilt arbeta med den existentiella hälsan. Existentiell hälsa definieras som ”förmågan att tro på, ta vara på, förhålla sig till och känna mening med livet”. Ungdomar i dag saknar allt mer mål, mening, gemenskap. Allt detta erbjuder den klassiska kristendomen. Bibeln lär oss att vi alla är Guds barn, skapade till Guds avbild och underbara. Lär man sig det redan som barn blir rasism omöjligt och allas lika värde en självklarhet. Lär man sig att vi är satta att förvalta jorden blir miljöhänsyn både viktigt och naturligt. Här har kristna skolor ytterligare en stor uppgift.

Politiker är medvetna om barnens betydelse för att forma ett samhälle. Olof Palme sa om skolan att det var ”en spjutspets mot framtiden” och redan 1964 sa han att man skulle ”befästa gemensamma grundvärderingar i samhället” genom skolan. Hans mål var att ta bort det kristna arvet och införa statsateistiska ideal med socialistiska medborgare. Det är heller ingen slump att statsministrar såsom Tage Erlander, Olof Palme, Ingvar Carlsson och Göran Persson alla tidigare varit skol-/exklestiastikministrar. Toppolitikerna har helt enkelt fått satsa på skolfrågor.

När nu politiker, RFSL, humanistiska föreningar och diverse lobbyorganisationer har som högsta fokus att få in en fot i skolvärlden, så undrar jag: Var är de kristna? Varför ringer inga kyrkor och tjatar på att deras ungdomspastorer ska få komma och hänga i skolan? Vilka församlingar bjuder in kristna skolor till informationsmöten och familjeträffar?

Till alla politiskt intresserade frågar jag: Finns något parti som på riktigt är intresserade av att bevara de kristna traditionerna i skolan? Vilken politiker driver frågan om att kristna och muslimska skolor ska få rättvis statistik och inte klumpas ihop under namnet konfessionella? Vilka politiker är beredda att kräva att kristna skolor inte ska särbehandlas och eleverna inte ska behöva ställas till svars för varför de tror att Gud skapat jorden?

Barnen behöver oss vuxna. Sviker vi dem så sviker vi framtiden. Slaget om morgondagens värderingar utspelas främst i skolan.

Fler artiklar för dig