Debatt

Ta chansen till idrottsmission

IDROTT. Där det tidigare funnits en motsättning mellan idrott och församlingsliv ser vi idag att det inom idrotten finns ytor för kristna att nå ut med det glada budskapet, skriver Mattias Ottestig.

I samband med Malmö FF:s guldfirande i november fick vi se Isaac Kiese Thelin visa sin tacksamhet till Jesus iklädd en t-shirt med ett otroligt tydligt budskap. En inte helt ovanlig syn internationellt, men tyvärr mer sällsynt i Sverige. Som idrottsutövare och ledare för Kristen idrottskontakt (KRIK) har jag funderat mycket över denna frånvaro av gester på de svenska idrottsarenorna.

Historiskt sett har det funnits en stor skepsis mot att kombinera församlingsliv och kristen tro med idrottsutövande och framför allt elitsatsning på sin idrott. Jag har under mina många år i KRIK fått höra så många berättelser från den äldre generationen, framför allt män, som i unga år valde bort idrotten till förmån för kyrkan. Många sår har skapats. Och sorgligt nog finns det troligen också många berättelser från motsatt håll – det vill säga människor som har valt bort kyrkan och tron till förmån för fortsatt satsning på sin idrott.

Det finns så stora möjligheter att låta tro och idrottande gå hand i hand.

—  Mattias Ottestig

I dag är idrottsutövande inte längre samma laddade fråga och idrottsutövande bland ungdomar i församlingar är väldigt vanligt. En positiv, men inte helt oproblematisk, förflyttning som bland annat Fredrik Wenell skriver om i en ledare (26/5). För många församlingar, familjer och ungdomsledare har detta blivit en utmaning, vilket vi behöver ta på stort allvar. Men där finns det så stora möjligheter att låta tro och idrottande gå hand i hand. Under min egen fotbollskarriär fick jag verkligen upp ögonen för detta och har sedan många år förmånen att få jobba med idrottsmission.

Vi är generellt sett duktiga på att möta olika intresse- och åldersgrupper genom musikersamlingar, scouter, söndagsskola, daglediga med mera. Men hur kan vi också vara en församling för såväl fritidsidrottaren som den hårdsatsande idrottsungdomen eller elitidrottaren? Och hur kan vi använda idrotten för att nå ut?

Här finns det så otroligt mycket mer att göra inom svenskt församlingsliv. Idrotten är Sveriges största folkrörelse och potentialen är stor. Många positiva saker händer redan – där en är att vi blir fler och fler i det kristna elitidrottsnätverk – som vi i KRIK driver tillsammans med Sport for life, och där vi nu även startat en grupp för elitidrottsgymnasister.

Men det behövs mer engagemang, initiativ och kreativitet från både enskilda kristna och från församlingar. Lite nu och då har jag förmånen att få vara på träffar med ECSU (European Christian Sports Union) där jag möter otroligt många olika kreativa initiativ inom idrottsmission runt om i Europa. Genom idrotten möter man barn, familjer, elitidrottare och collegestudenter. Dörrar öppnas, relationer byggs och evangeliet presenteras på ett enkelt sätt med utgångspunkt i den kärlek till idrotten som finns som gemensam nämnare.

Det minsta du som individ och ni som församlingar kan göra är att stå med oss i bön. Men jag uppmanar också till att ta ett steg ut på planen, spela en aktiv roll och likt Isaac Kiese Thelin frimodigt proklamera Glory to Jesus inom idrottens fantastiska värld!

Bollen ligger där, om inte på straffpunkten så i alla fall strax utanför straffområdet. Vad kan just du göra? Ta chansen!

Fler artiklar för dig