Debatt

Varför ska Sverige vara en fristad för islamister men inte för R?

ASYL. Det är något väldigt skevt i att personer som vill integrera sig och är kristna inte får stanna men att upprorsmakare och islamister inte kan utvisas, skriver Soheila Fors.

Han heter R, en fin kille. När han träffade mig, en annan kristen kurd, för första gången på kyrkkaffet blev han alldeles överväldigad. Sedan mötte jag honom ofta när han cyklade hem från skolan. Han kallade mig moster och skojade med mig om att vi hade likadant hår. Han kom till Tehuset, alltid lika hjälpsam för att tolka. R är välintegrerad. Han talar utmärkt svenska och har tagit studenten i Sverige.

Hans bror, som studerar till läkare i Göteborg, besökte oss och berättade om hur R har det nu. R är inte längre här. Han har tagits till förvar. Nu ska han utvisas till den stad i Iran där kristna konvertiter nyligen har avrättats. Naturligtvis kallades de inte konvertiter eller avfälliga utan “israeliska spioner”, vilket är lättare för världsopinionen att svälja.

Tidningen Dagen skrev (7/1) i en artikel att kristna konvertiter sällan blir trodda av Migrationsverket. Att de regelbundet besöker kyrkan är inte skäl nog. Jag kan inte förstå annat än att Sverige bedriver en kristendomsfientlig migrationspolitik.

Påsken 2022 skakades många svenska städer av korankravallerna. 300 poliser skadades när de försökte upprätthålla mötesfriheten. 16 av dem blev så allvarligt skadade att de blev sjukskrivna. Ett trettiotal personer har dömts för sin inblandning i upploppen. Ingen av dem utvisas efter frigivning från fängelset.

Tidningen ETC rapporterar om det växande antal konvertiter som flyr Sverige för att inte bli utvisade till Iran. Detta är kanske huvudskälet till att den fridsamme R tas i förvar. Han ska inte tillåtas en chans att fly till frihet i ett land med annan hållning till kristna.

2019 krävde Säkerhetspolisen att sex islamister skulle utvisas från Sverige. Säkerhetspolisen bedömde att de sex bidragit till tillväxten i våldsbejakande extremistmiljöer genom att vara tongivande i verksamheter där det sker radikalisering. Säkerhetspolisen fick stöd i denna bedömning av Migrationsverket. Utvisningsbeslutet togs med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll. Sedan frågan överklagats bekräftades utvisningen av regeringen i oktober samma år.

Trots utvisningsbeslut kunde utvisningen inte verkställas eftersom Migrationsöverdomstolen utfärdat ett verkställighetshinder med motiveringen att de utvisade skulle riskera att utsättas för skyddsgrundande behandling i hemlandet.

R har aldrig mordhotat någon chefredaktör, skadat några poliser eller förstört egendom i något upplopp. Han har aldrig rekryterat någon till IS. Aldrig ägnat sig åt samhällsomstörtande verksamhet. Han har bara integrerat sig och jobbat på sin framtid. Trots att han också riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling i hemlandet ska han nu utvisas. Men inte de sex islamisterna. Var är rättvisan i detta?

Jag kräver ingen gräddfil för kristna. Jag kräver bara att saklighet och opartiskhet ska prägla Migrationsverkets beslut och att detta ska gälla oavsett religiös tillhörighet eller opinionstryck. Ska vårt land vara en fristad för islamister ska den sannerligen också vara det för R.

Fler artiklar för dig