Är New Wine bra för EFK?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Att Daniel Norburg önskas som direktor av många inom Evangeliska Frikyrkan (EFK) är helt klart. Men samtidigt har jag som enskild medlem i en EFK-församling några funderingar kring Norburgs engagemang inom New Wine. Är verkligen New Wine en sund rörelse som står nära EFK?

Om man tittar på vilka personer som bjuds in till New Wine-konferenser i Sverige, handlar det ofta om mer eller mindre suspekta talare från USA. Det rör sig då om talare som i mitt tycke står för en i mångt och mycket obiblisk kristendom med konstiga manifestationer i sitt släptåg.

Ett exempel på en av dessa talare är Bill Johnson från Bethel Church i Kalifornien. Församlingens hemsida pekar ganska en­sidigt på det övernaturliga och mirakulösa, och internetförsäljningen påminner om en New Age-bokhandel. I Bethel Church förekommer också fenomen som moln med guldstoft etc. Man kan fundera kring varför guldet inte singlar ner på andra platser i världen, där behovet måste vara större.

Jag undrar alltså vad vi har att hämta från sammanhang som Bethel och liknande. Inte är det väl så att Gud menar att vi i Sverige ska vara beroende av Bill Johnson med flera för att göra Guds vilja? Inte behöver de komma hit från USA för att ha helandeskolor? Är det så här Norburg kan tänkas vilja ha det? Frågan är om det inte är mer New Age som EFK erbjuds, i stället för New Wine.

Johan Löfgren

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner