Bibelns profetior varnar för framtida skräckvälde

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Daniels bok och Uppenbarelseboken har en gemensam profetisk vision om det som ska hända i det som då var en avlägsen framtid. När vi studerar vad den helige Ande sagt genom dem är det viktigt att förstå Bibeln som en helhet med ett gemensamt budskap till oss.En judisk rabbin som hette R´Saadiah Gaon (892–942) beskrev det tiostatliga förbund som hade förutsagts och hur det skulle formas inom Romariket.

De tio ledare som framträdde var Julius Caesar (49–44 f. Kr), Augustus (31f.Kr – 14 e Kr), Tiberius (14–37 e Kr), Caligula (41–54 e Kr), Nero (54–68 e Kr), Galba (68–69 e Kr), Otho, Vitellius och Vespasian (69–79 e Kr).

Rabbinen Saadiah Gaon kunde också kartlägga djupet av romar-rikets struktur som hade förutsagts av Daniel, nämligen det bysantiska riket, armeniska, ungerska, tyska, bulgariska, västra slaviska, franska, spanska, ryska och arabiska regionerna.

Vi kan se i både Daniels bok och i Uppenbarelseboken att romarriket skulle komma att stå under inflytande av fruktansvärda andemakter. Bibeln varnar för maktmissbruk, ondska, förföljelse av det judiska folket och den kristna församlingen. Europas historia har också präglats av en ofattbar ondska som i århundraden har drabbat det judiska folket och i återkommande perioder orsakat fruktansvärt lidande för den kristna församlingen. När kejsarnas facklor hade slocknat och Kolosseum blev ett museum, då tändes den katolska kyrkans eldar som skapade nya martyrer. Senare följde Martin Luthers och John Calvins ohyggliga tortyr och mass-avrättningar av anabaptister andra oliktänkande. Romarriket beskrivs i Bibeln som helt underordnat de mest fasansfulla demoner.

När Daniel framför budskapet står det skrivet att ”du skall veta att synen avser den sista tiden” (8:17). ”Nu låter jag dig veta vad som kommer att ske i vredens sista skede: det är om den sista tiden det handlar” (8:19).

En ny stormakt kommer att formas inom det gamla romarrikets gränser! Det ska ske i den yttersta tiden. Det nya Europa kommer att ”skilja sig från alla andra riken; det skall sluka hela världen” (7:23). Det Bibeln ser i framtiden är en politisk struktur med Europa och hela den övriga världen samordnad. Det som har varit förr är profetiska modeller som ger oss en aning om det som ska komma i full kraft. Vi kan läsa om grymma påvar och korrumperade kyrkoledare som svikit alla Kristusideal och förföljt judarna och församlingen. Vi kan se i historieböckerna hur Hitler, Mussolini, Stalin och många fler attackerat judarna och försökt utplåna den Jesustroende församlingen.

EU är inte som ensam företeelse det skräckvälde som Bibeln varnar oss för. Det som ska hända med Europaunionens uppbyggnad av sin maktstruktur är en samordning med globala nätverk som sammanför all makt i ett globalt mönster vi aldrig tidigare bevittnat. Det som händer i globaliseringen, av kapitalflöde och militär samverkan, leder till exakt det Bibeln profeterat om.

Det finns en rad forskare inom politisk vetenskap som noterar och analyserar utvecklingen i världen utifrån sina perspektiv som inte har någon anknytning till vad som står i Bibeln. Nyligen har jag läst vad Bernard Lewis, Benjmanin R. Barber och Fredrik Logevall skriver. Dessa namn är förknippade med stor kunskap och trovärdighet i den akademiska världen.

Enligt deras bedömning som arbetar med vetenskaplig forskning, är vi på väg in i en liknande period som under kalla krigets dagar. Över hela världen uppstår just den motsägelse som Daniel förutsagt, om blandningen av ”lera och järn”. Jihad sprids som en idé över hela världen bland olika intressegrupper med fanatisk vilja att kräva rättigheter för särintressen. Framtiden kommer enligt forskarna inte ha utrymme för demokrati. Inte ens globalt fungerar demokratin utan världen ropar efter en stark ledarfunktion (”longs for great leaders”) enligt Benjamin R. Barber.

Det är sannolikt att vi måste acceptera att stanna kvar inom EU och acceptera EMU som ny valuta. Den kristna församlingen kan existera under olika politiska förhållanden och är inte beroende ens av religionsfrihet. Varken jag eller någon annan predikant bör vara engagerad i ”ja-sidan” eller ”nej-sidan” för eller emot EMU. Vår uppgift är att visa att det som nu sker är tidstecken som manar till vaksamhet inför en mycket svår framtidsperiod som dessutom leder till Kristi återkomst.

Många talar gott om EU och vill övertyga om att det inte finns någon orsak till oro i det som händer. En gemensam valuta har inget annat än fördelar, menar man. Javisst! Så är det ofta i ett första skede, även om det skulle komma en chockerande förändring längre fram. Det kan dröja länge och det kan vara nu som tidshändelserna leder oss snabbt in i slutskedet. Ingen vet, och det är nog bäst så.

Stanley Sjöberg, pastor

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
- Körsång är en stor verksamhet i Sverige, en viktig verksamhet, sa Anders Tegnell på torsdagens presskonferens.
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Foto: Nils Petter Nilsson/TT
Bibeln i skolan
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo
Foto: Jonas Ekströmer/TT, Natanael Gindemo