Böneutrop ett främmande inslag i vår kultur

Men detta har inget med religionsfrihet att göra.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Med anledning av begäran om böneutrop från moskén i Fittja söder om Stockholm säger samfundsminister Stefan Attefall (Dagen 6 nov) att vare sig böne­utrop eller kyrkklockor regleras i lag, vilket naturligtvis är bra. Detta är inte en juridisk fråga utan främst en fråga av religiös och praktisk art. Detta tycks Attefall också mena då han säger att alla är fria att göra vad de vill på sin egen tomt, men om man stör grannar blir det en ordningsfråga för polisen. Alltså hör inte frågan hemma hos kommunpolitikerna utan bör i stället avgöras i en lokal folkomröstning. Eller?

Kristdemokraterna visar alltid respekt för mänskliga fri- och rättigheter, inklusive religionsfrihet, enligt Attefall. Ja, fattas bara annat. Men detta har inget med religionsfrihet att göra eftersom böneutrop är ett ideologiskt och praktiskt uttryck, av symbolisk karaktär, i muslimskt kulturella miljöer.

Sverige kan bli det första ­europeiska land som tillåter ­böneutrop från minareter, om denna begäran tillstyrks. Sociologiprofessor Klas Borell, som studerat muslimernas situation i Europa, säger till Dagen (16/10) att han inte känner till ett enda fall där en moské i Västeuropa skulle ha böne­utrop. Dessa förlorar sin betydelse i ett samhälle där muslimer är i minoritet, säger han. Ändå finns det femhundra stora moskéer i Italien, och de räknas i många hundratals även i Frankrike och England.

Böneutropet är en förkunnelse, ”Allah är stor. Jag vittnar om att det inte finns någon annan gudom än Allah”. Därför bör det inte jämställas med klockringning. Här finns en religiös aspekt. Islamsk tro vill ställa sig över allt annat.

Då böneutrop är ett främmande inslag i vår svenska kultur får man räkna med irritation och opposition när det sker från moskéer i tätbefol­kade områden.
Botkyrka kommun har en växande andel muslimer. Där växer också Sverigedemokraterna kraftigast i Stockholmsområdet, enligt deras partiordförande i Stockholms län, Robert Stenkvist, (SvD 14/10). Det kan innebära att hat och våld mot muslimer och deras egendom eskalerar, något som de flesta av oss inte vill ska hända.

Jag hoppas att kommunpolitikerna fattar ett klokt beslut i denna principiellt viktiga fråga. Eller, varför inte låta det bli en lokal folkomröstning.
Låt oss slippa böneutrop för det goda samhällets sak.

Claes-Göran Bergstrand, baptistpastor

Läs mer om böneutrop i Sverige

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bethel church
Ta emot inspiration från karismatiska förnyelserörelser, men fånga också upp de varningssignaler som finns. Bilden: Bill Johnson undervisar på bibelskolan i Kalifornien.
Foto: Christopher Visser
Foto: Christopher Visser