Det är inte religiösa värden som styr SD

Verdandi, en religiöst obunden organisation, uppmanar alla sina deltagare som är medlemmar i Svenska kyrkan att utnyttja sin rösträtt i kyrkovalet den 15 september 2013.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

För många är kyrkans budskap detsamma som kärlekens budskap. Vi läser det som människors lika värde.

Verdandi samlar deltagare från olika länder och kulturer, i vår organisation finns deltagare med skilda trosuppfattningar.

Vi vet att vårt arbete för gemenskap och solidaritet kan gå hand i hand med ett kyrkligt arbete som utgår från att alla människor har lika värde. 

Sverigedemokraterna talar om svensk kyrka och saluför detta bland annat genom att vilja återinföra psalmen ”Fädernas kyrka” som togs bort ur psalmboken 1986 då den ansågs vara alltför nationalistisk.

Vi vet att det inte är religiösa värden som styr SD. Det är i grunden en enögd nationalism som står i centrum och SD vill inte se ett samfund som arbetar för flyktingar eller för de människor som hamnat utanför gemenskapen.

Det är viktigt att de krafter som inte betraktar alla människor som likar inte får ytterligare ett forum.  Vi är alla lika – tro, etnicitet eller sexuell läggning ska inte få skapa gränser mellan människor.

På många ställen i vårt land är svenska statskyrkan en viktig kraft. Då styr demokrati, solidaritet och kärlek. Rösta i kyrkovalet den 15 september!

Helena Frisk, förbundsordförande Verdandi

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
MORS DAG
Elinor Tidholm med sina sju biologiska barn. Från vänster: Niklas (svärson), Greta och Linnéa (tvillingar), Elinor (mamman), Alf, Kerstin, Hannele (sittande svärdotter med sonen Eton), Gustav, Gregor och Emeli.
Foto: Privat
Foto: Privat