Ingen vetenskaplig debatt om klimatet

Vi har bara en värld som Gud gett oss uppgiften att förvalta och råda över. Låt oss ta vara på den.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Den 14 november publicerade Dagen en insändare från Klimatsans med underskrifterna Lars Bern och Sture Åström. Båda dessa namn är direkt kopplade till en annan grupp av klimatförnekare – Stockholmsinitiativet. 

Genom att starta en ny grupp ger de skenet av att fler personer har dessa åsikter än vad som egentligen är fallet. Vi pratar alltså inte om flera seriösa forskare utan om ett ytterst få antal personer som genom bedrägliga metoder vill ge skenet av att ha verkligen vetenskap bakom sina åsikter.

Jag har inget emot att man ifrågasätter eller utmanar den etablerade vetenskapen, men gör man det så måste man lite kött på benen i form av fakta och vetenskaplig evidens. Att visa på felaktiga förutsägelser i klimatrapporter legitimerar inte åsikten om att människan inte påverkar klimatet. Ett fel hos det ena parten ger inte rätt åt den andra. Men att påstå det är ett klassiskt retoriskt knep som är väl beprövat av bedragare.

Från 1991-2012 publicerades 13 950 stycken referensgranskade, också kallat peer review, artiklar om klimatet. 24 stycken av dem förnekar att människan har någon påverkan av klimatet. Det är alltså 0,017 procent. När man tittar närmare på dessa få artiklar ser man dessutom ett tydligt samband av att dessa påstådda forskare har en direkt koppling till oljebolag och liknande organisationer som har ett starkt ekonomiskt intresse i frågan. Det är alltså ingen vetenskaplig kontrovers om huruvida vi påverkar klimatet eller inte. 

Lars Bern och Sture Åström är likt gammalt vin i form av gamla åsikter som läggs i nya organisationssäckar.

Faran i att publicera sådana här insändare ligger i att man ger legitimitet åt pseudovetenskap och konspirationsteorier som ger skenet av att det råder en seriös debatt inom forskar-världen. Slutsatsen kan mycket väl bli att det kanske inte är farligt att släppa ut avgaser och andra giftiga ämnen i naturen. Vi har bara en värld som Gud gett oss uppgiften att förvalta och råda över. Låt oss ta vara på den.

Samuel Varg Thunberg

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Roland Hellsten.
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
Foto: Per-Johan Thörn/Natanael Gindemo/Moa Almeräng
ARTIKELSERIE: PÅ DJUPET MED...
Joakim Lundqvist.
Foto: Sara Källner
Foto: Sara Källner