Jesu tillkommelse är central i den kristna tron

Det kanske ingår i Guds plan att Olivberget ska vara bevakad av tv-kameror.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Enligt Nya testamentet ska Jesu andra tillkommelse bli väldokumenterad för världen, så vem vet, det kanske ingår i Guds plan att Olivberget ska vara bevakad av tv-kameror.

Den första uppståndelsen är vid Jesu tillkommelse då avlidna troende tillsammans med ”oss” som då ännu lever ska ryckas upp mot skyn där vi ska möta Jesus.

Vi bör nog predika mer om Jesu tillkommelse, den är ju en central sanning i den kristna tron.

Jag tror faktiskt att all strävan att försöka lösa miljöproblemen och skapa fred är en förberedelse för tusenårsriket som inträder efter Jesu tillkommelse.

Må vi beakta tidens tecken och predika att Jesus kommer åter. I samband med sin tillkommelse ska Jesus sätta sina fötter på Olivberget, så visst är det av stort intresse att bevaka den platsen.

Kent Johansson  

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.