Katolska kyrkans Mariasyn är ett avsteg från Bibeln

Jag konstaterar att problemet med oenigheten inte alls handlar om olika "betoning" av Maria. Det handlar istället om fundamental inställning till Bibeln. Det skriver Kjell Waern apropå Joel Halldorfs krönika i ämnet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Med förvåning läser jag Joel Halldorfs krönika (Dagen 21/3) om "enhetens moder". Han påstår sig se orsaken till att kristna splittras:

"Det som förknippas särskilt med den ena gruppen förkastas helt av den andra. Protestanterna uppfattade den katolska vördnaden för Maria som överdriven och övergav den därför helt – vilket bara ledde den Katolska kyrkan att betona den än starkare."

Jag har svårt att förstå att en man som Joel Halldorf ser problemet så ytligt. Han får det att låta som att det bara är en känslomässig fråga, och kristna borde kunna acceptera varandras olika synsätt och prisa Gud tillsammans.

Jämförelserna han sedan tar med får mig ändå mer frågande. Enligt Halldorf har tungotalet och förbön för sjuka på samma sätt splittrat de kristna. Att splittring finns på grund av dessa frågor kan naturligtvis inte förnekas, men vad det gäller tungotal och bön för sjuka så är nog de flesta bibeltroende överens om att dessa yttringar finns omnämnda i Skriften, medan det som Joel Halldorf betecknar som "vördnad" för Maria tagit sig uttryck som bibeltroende protestanter inte kan acceptera.

Om det bara var så att katoliker "betonat" Maria för mycket, och protestanter övergivit henne så skulle vi nog kunna lösa problemet. Men det ligger mycket djupare än så!

I min bibel står det att "alla människor har syndat", men i den katolska läran står det att Maria, liksom Jesus, levt sitt liv syndfri här på jorden. I min bibel står det att det bara är i namnet Jesus som vi kan bli frälsta, och ingen kan lägga någonting till det han gjort genom sitt fullkomliga frälsningsverk. Men i den katolska läran sägs Maria vara "medåterlösaren". I min bibel står det att "det är människan förelagt att en gång dö, och sedan dömas", men i den katolska tron ingår det att våra gärningar här i livet kan påverka döda familjemedlemmars situation i skärselden.

Jag konstaterar att problemet med oenigheten inte alls handlar om olika "betoning" av Maria. Det handlar istället om fundamental inställning till Bibeln - vår heliga Skrift. Genom att föra in en syn på Maria som på flera punkter inte stämmer med Skriften har just Katolska kyrkan gjort "Enhetens moder" till en svår splittring inom den kristna kyrkan.

Kjell Waern, pastor New Life, Stockholm

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské