Kyrkostyrelsen kan stänga ute SD från kyrkovalet

Man skulle knappast godkänna ateisterna eller djävulsdyrkarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Svenska kyrkans ledande företrädare står för alla människors lika värde. Samtidigt låter samma personer registrera en nomineringsgrupp i kyrkovalet med namnet Sverigedemokraterna. Den hävdar att kyrkan ska vara svensk.

Som Dagen helt riktigt hävdar på ledarplats 27/8 levde den kristna kyrkans grundare Jesus hela sitt liv i Mellanöstern. När urkristendomen spreds var alla etniska grupper välkomna. Kyrkan är internationell.

Kyrkovalet är ett medlemsval inom Svenska kyrkan. Kyrkostyrelsen kan enligt kyrkoordningen 38:24 säga nej till registrering om beteckningen med hänsyn till sitt innehåll eller av annan särskild anledning är uppenbart olämplig som gruppbeteckning. Man skulle knappast godkänna ateisterna eller djävulsdyrkarna.

Varför godkänner då ärkebiskop Anders Wejryd, som är ordförande, och de förtroendevalda i kyrkstyrelsen en nomineringsgrupp vars namn visar att de motarbetar kyrkans tro på alla människors lika värde? Ett sådant namn är uppenbart olämpligt. Om kyrkostyrelsen låtit bli att godkänna nomineringsgruppen Sverigedemokraterna, skulle dessa inte ha fått en plattform inom Svenska kyrkan.

Styrelsen kunde ha sagt till Sverigedemokraterna att kyrkan välkomnar alla, men ska ni vara med och styra kyrkan, måste ni gå fram under en beteckning som inte strider mot kyrkans uppgift i världen. Med en annan beteckning på nomineringsgruppen i Svenska kyrkan skulle propagandaeffekten för det politiska partiet Sverigedemokraterna uteblivit.

I fortsättningen hoppas jag att Svenska kyrkan på alla plan står för människors lika värde. Nomineringsgrupper vars namn visar att de inte står för detta bör i enlighet med kyrko-ordningen avvisas.

ERIK LINDBERG, Medlem i socialdemokrater för Tro & Solidaritet

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Hagia Sofia blir moské