Låt såren efter Karisma läka innan ny församling startas

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Jag är den förste att välkomna nya församlingar i Stockholm. Jag tror att det behövs många församlingar med olika inriktningar. Jag gick med i Stockholm Karisma Center knappt ett halvår efter att de hade startat.Men jag blir lite bestört över att läsa om Andreas Nielsens planer på en Hillsong församling i Stockholm. Det pågår en förundersökning mot Stockholm Karisma Centers tidigare ledning vilken Nielsen tillhörde. Borde man inte rimligtvis vänta tills undersökningen är klar?Nielsen har inte formellt tillhört styrelsen i Karisma Center men varit en del av den innersta kärnan i ledarskapet. Han har precis som de andra ledarna och tidigare pastorerna i församlingen både ett andligt och ett moraliskt ansvar för Stockholm Karisma Centers konkurs.Jag tycker att Andreas Nielsen borde bida sin tid och söka Gud i stället för att söka häftigheten i att starta en ny församling. Förtroende är något som man inte bygger upp på en dag. Det tar tid att återskapa. Låt såren efter Karismas konkurs få läka.
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.