Mariasynen har inte bibelstöd

När man tar bort traditionen och de läror som inte finns om Maria i bibelordet blir det inte mycket kvar av de katolska argumenten. Det skriver Holger Nilsson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

På senare tid har den Katolska kyrkans lära varit föremål för debatt i Dagen. Det är bra att så har skett, många har genom det fått mer insikt i denna kyrkas lära. Företrädare för katolsk tro har också fått komma till tals, exempelvis Anders Piltz, katolsk präst (Dagen 3/4).

I sitt relativt långa inlägg försvarar han den plats som Maria har i det katolska gudstjänstlivet. Trots de olika argumenten finner jag dem inte övertygande, men förstår att man genom katolska glasögon ändå ser på Maria så framstående som man gör.

Problemet är att när man tar bort traditionen och de läror som inte finns om Maria i bibelordet, blir det inte mycket kvar av argument för all den vördnad som Katolska kyrkan framhåller för henne. Marias himmelsfärd, eviga jungfrudom, och som förebedjare i himlen, är sådana exempel som inte är grundade i den heliga skrift, som skall vara vårt rättesnöre.

Alla de olika läror och påstående om Maria, som alltså inte finns där, bidrar naturligtvis till att Maria får en position som drar till sig uppmärksamhet. Detta kan då göra att Gud och hans son Jesus, hamnar mer i bakgrunden. Det är naturligtvis helt orimligt att så sker.

Hur detta sedan gestaltas finns det flera uttryck för. Ett sådant är den bild som illustrerar Piltz artikel. På denna ser man hur påven svingar ett rökelsekar framför en Mariastaty med Jesusbarnet i knäet. Bilden är talande. Maria är i denna gestaltning stor och Jesus är liten. Detta är en vanlig staty i katolska sammanhang och är en betecknande bild av hur Maria blir fokuserad i denna kyrka och i dess lärosatser.

Bibelns uppmaning är tydlig: "låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare" (Hebr. 12:2). Detta bibelord kan ses i kontrast till det som Piltz skriver i sitt inlägg om Maria som: "vår tros gemensamma mamma, som under korset anförtroddes som mor till älsklingslärjungen, det vill säga till varje troende." Det är ytterligare ett exempel på något som Bibeln inte lär om Maria, att hon skulle vara trons moder.

Ja, det skulle kunna ges många exempel, men detta kan vara nog som tankeställare om hur Maria ges en plats och utrymme i den Katolska kyrkan, men som vi inte finner i vårt rättesnöre, Bibeln. Därför bör återigen uppmaningen vara: Åter till Bibeln, boken om vår frälsning!

Holger Nilsson

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Corona och kyrkorna
Hur blir det med Nyhemsveckan, Torpkonferensen och alla de andra kristna konferenserna i sommar?
Foto: Malina Abrahamsson/Johannes Ottestig
Foto: Malina Abrahamsson/Johannes Ottestig
Att hålla modet uppe i isoleringen
Coronakrisen
Pingstkyrkan i Falköping.
Foto: Emanuel Ström
Foto: Emanuel Ström
Dokument
Jonas förbereder sig för innebandyträning med kompisarna i Uppsala Life IF:s P10, pojkar födda 2009/2010. Tidigare spelade han pingis. Klubben har en innebandyskola från förskoleålder till årskurs 2.
Foto: Natanael Gindemo
Foto: Natanael Gindemo