Ny vår i Mellanöstern?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det kom en liten ljusglimt i höstmörkret. Nyligen publicerade den engelskspråkiga saudiska tidskriften Arab News en artikel av den pensionerade militären Abdulatif Al Mulhim, ”Arab spring and the Israeli enemy”. Efter tre större krig och oräkneliga skärmytslingar tycker Mulhim att det är dags att arabstaterna satsar sina resurser på sina egna folk, i svenska termer vård, skola och omsorg.

Mulhims budskap riktar sig till arabländernas överklass, affärsmännen, politikerna, diplomaterna. Det verkar alltså röra sig om en klassisk top-down marketing, marknadsföring av ett koncept som ännu inte förankrats i folkens breda lager.

Hur ställer sig då Israel till utsikten att berövas en fiende? Troligen inte alldeles negativt. Dess civilbefolkning har lidit av missilbeskjutningen från Gaza (jfr Noomi Berlinger-Stahl: Svenska medier – vinklad bild av Mellanöstern, 2012). Sedan omkring ett år har missiler regnat in från Gaza så gott som dagligen, ibland fler, ibland färre.

Det är viktigt att svenska politiker noterar tidens tecken. Snart kanske det är läge för ett konstruktivt svenskt bidrag till en ny fredsprocess i Mellanöstern.Bo Norberg

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.