24 september 2020

En tidning på kristen grundDebatt

Pingstledare förr och nu

Detta är ett debattinlägg som uttrycker författarens egna åsikter.


Pingstväckelsens grundare och mångårige ledare Lewi Pethrus skrev i Evangelii Härold 1925: "Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom!"

Under ett besök i Rom gjorde Pelle Hörnmark, ledare för samfundet Pingst, följande uttalande i Dagen den 19 maj 2011: "Intressant upptäcka nya nyanser hos trossyskon." Uttalandet gjordes efter att den svenska pingstdelegationen träffat det påvliga rådet för kristen enhet och Vatikanradion. Enligt Hörnmark skulle gruppen senare också få tillfälle att hälsa på påven.

Enligt Norstedts svenska ordbok betyder "nyans" liten skillnad i färgton eller andra exempel på mindre åsiktsskillnader.

Man kan bli minst sagt konfunderad över de båda pingstledarnas olika syn på Romersk katolska kyrkan? Pethrus uppfattade de katolska dogmerna som en säker dödsfälla, medan Hörnmark ser intressanta nyanser i tron hos hans trossyskon i Katolska kyrkan.

Fler artiklar