Sverige stöder Israel?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Enligt höstens undersökningar i Nato-länder och associerade länder tillhör Sveriges befolkning den klart mest positiva till militära insatser i Libyen, Afghanistan och Irak. Svensken är också den ivrigaste för att intervenera i Syrien. Som stat har Sverige till och med deltagit i krigen, utan att formellt vara medlem i Nato. Media har inte varit särskilt kritiska, utan snarare har det synts en sprudlande entusiasm över Sveriges deltagande i ”fredsskapande krig”.

Jag förväntar mig nu att svenskar är mest positiva i världen över Israels utrensning av raketramper och terrorister i Gaza. Och att Sveriges regering stöder Israels insatser för att få bort den förtryckande regimen i Gaza och därmed få slut på de inbördes striderna mellan de olika terrorgrupperna. Media backar väl upp?Henrik Åström

Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Bethel church
Ta emot inspiration från karismatiska förnyelserörelser, men fånga också upp de varningssignaler som finns. Bilden: Bill Johnson undervisar på bibelskolan i Kalifornien.
Foto: Christopher Visser
Foto: Christopher Visser