Vi ska ha rättvisa regler vid en kyrkosplittring

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Det problem Henrik Persson kunde ägna lite möda åt är frågan varför just minoriteten så idogt pläderat för samtal och velat vara kvar i Svenska kyrkan medan majoriteten brutit löften, avvisat samtal och markerat att somliga präster och prästkandidater ska stoppas. Allt beskrivs som omöjligt. Men det är inte sant.Dissiderande präster har i decennier byggt församlingar, skrivit teologi, deltagit med konstruktiva bidrag i Svenska kyrkans arbete på alla nivåer. Det sägs aldrig. Varför? Och minoriteten har inte frågat ”vem” som har rätt – för det har väl majoriteten så frågan är onödig – utan ”vad” som är rätt – det vill säga vad som är Guds vilja. Ska man inte fråga så?När en medkristen frågar så på allvar ska väl de andra skynda till hjälp och förklara, inte förnedra eller deklassera? Jag kan epiteten. Sexualneurotiker är ett. Senast kallades Missionsprovinsen och andra grupperingar offentligt för ”små terrorgrupper”.KG Hammar menar att kyrkan är gudstjänstgemenskap. Det är sant – men på vilket sätt? I somras var jag i en liten landsbygdsförsamling. Klockorna kallade till högmässa. ”Välkommen att fylla Herrens tempel”, sa prästen på trappan. Då anade jag. Det var bara jag som kommit. I denna gudstjänst levde jag i gudstjänstgemenskap med hela Svenska kyrkan – hennes ordning, psalmbok och präst. Det räcker, trots allt, även om det var vemodigt på sitt sätt. Och lite lustigt. Ämnet för söndagen var ”Förspillda tillfällen” så sockenborna firade i varje fall söndagen med att förspilla tillfället.Henrik Perssons tanke i Nya Dagen den 24 september om kyrkodelning är inte ny. Caroline Krook var 1983 beredd att avstå Lunds domkyrka till ”kvinnoprästmotståndarna” (artikeln ”Klyv kyrkan!”, Expressen  6 september 1983 ) Det kanske är tid för det nu, 20 år senare när Krook har makt och inflytande. Det är i varje fall logiskt.Ansvaret för en kyrkopolitiker är att finna formerna. Jag har angett kyrkorättsliga möjligheter (faktiskt inte mötestekniska!) Då har man också att ta vigningen på allvar.En kyrka som viger någon till tjänst menar därmed att detta är ett uppdrag från Gud, Guds mening med den personens hela liv. Vigningen förpliktigar den vigde och Kyrkan till varandra – så som ett äktenskap gör.Vid en skilsmässa sparkas inte en part ut. Vi har regler så att allt ska vara rättvist. Det ska vi ha vid en kyrkosplittring också. Svenska kyrkan har ändrat hållning, inte dissidenterna. Det kostar inte bara på. Det kostar. Men knappast mer än 40 kronor per kyrkomedlem och år.Vad som sedan händer ska inte Henrik Persson ha några förhoppningar om. Det tar sannolikt 50 år till dess vi skulle få ekumeniska närmanden mellan de dissiderande och Svenska kyrkan. Om världen består så länge.Egentligen vore det klokaste att hänsynslöst röja upp i den härva av misstag som startade med att riksdagen genom ett politiskt beslut införde en ordning för vilken tillräckligt teologiskt underlag saknas. Ett bibelord att fundera över: Matt 13:27–29

Läs mer om Missionsprovinsen

Alla tidigare artiklar
Detta är en debattartikel av en eller flera externa skribenter, som själva svarar för de åsikter som framförs. Dagen värnar en fri och öppen debatt. Tidningens linje framförs på ledarsidan.
Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava
Explosionen i Beirut
Alia Abboud.
Foto: Skärmdump
Foto: Skärmdump