12 april 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Kärleken har hållit i 47 år

Lennart Berndtsson har alltid haft ett starkt kristet engagemang. Han har varit pastor i 25 år och arbetat på Dagen i tio år. – Min tro har gett mitt liv mening och innehåll. Genom den har jag fått en livsuppgift.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar