07 mars 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Ulla står inte i skuggan

Ulla Frankner är omsorgspastor i Västerås – och pastorsfru. Men hon har aldrig känt att hon levt i skuggan av sin man. Nej, hon har känt sig delaktig hela tiden. Nu får hon i sin uppgift som omsorgspastor göra det som hon tycker är roligast av allt, att arbeta med andra människor.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar