13 maj 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Musik och kultur hans yrke

Efter fem år i London längtade David Wärn till Sverige. Han ville avsluta studierna i kulturvetenskap, och inte enbart ägna sig åt pianot. – Men musiken är fortfarande väldigt mycket av mitt liv, och jag hoppa kunna kombinera mina intressen i yrkesutövningen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar