13 april 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Sören Carlsvärd: Dubbla känslor gå i pension

8 frågor till Sören Carlsvärd, som efter 35 års tjänst som pastor och församlings­ledare i Betelkyrkan i Örebro nu slutar.

Endast för prenumeranter

Martin Einald

Martin Einald är Dagens familjeredaktör.

Fler artiklar