13 april 2021

En tidning på kristen grundFamilj

Peter Haaland Svensson vill se andra ta nya steg i livet

Sport har alltid varit en stor del av Peter Haaland Svenssons liv. Efter uppbrottet från Krik har han inlett ett nytt livskapitel där familj och församlingsliv fått en större plats och sport en mindre.

Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar