28 november 2020

En tidning på kristen grundFamilj

Liza-Maria Norlin tar miljöansvar i KD:s partistyrelse

Som tonåring fick Liza-Maria Norlin upp ögonen för orättvisorna i världen. Det blev avgörande för ett livslångt politiskt engagemang inom Kristdemokraterna. Värderingsdrivet ledarskap och klimatfrågor står högt på hennes agenda.

Sett utifrån har den politiska karriären varit spikrak för Liza-Maria Norlin. Hon gick med i Sundsvalls lokala KDU-grupp som 18-åring, blev strax därefter del av förbundsstyrelsen och fick snart vikariera som ordförande. Som 27-åring blev hon invald i KD:s partistyrelse och satt sedan ett par år i riksdagen. Efter några års uppehåll är hon nu tillbaka i partistyrelsen och har fått Ebba Busch Thors förtroende att sitta med i det verkställande utskottet. Själv vill Liza-Maria Norlin framhålla att hon, med ett par års undantag, aldrig har arbetat heltid med politik.

– Just nu jobbar jag 20 procent med politik. Under många år kombinerade jag politiken med lärarjobb och just nu jobbar jag mycket med digitaliseringsfrågor. Om jag skulle bli minister någon gång skulle jag bli digitaliseringsminister, säger Liza-Maria och skrattar.

Hon har tidigare varit miljöpolitisk talesperson för KD och det är bland annat den kompetensen som gett henne platsen i partiets verkställande utskott. Men även hennes kunskap om organisations- och ledarskapsfrågor. 2017 skrev hon en bok med titeln "Mod att leda med värderingar".

– I början av 1900-talet var det mycket instruktionsstyrning och sedan kom målstyrningen på 60-talet. I min bok lyfter jag fram att i stället ha värderingar som kompass och styrning.

Liza-Marias första år i livet bodde familjen i Spanien, där föräldrarna var missionärer för IBRA Radio. Efter det hamnade familjen i Enköping innan pappan blev pastor i Timrå utanför Sundsvall. När Liza-Maria slutat sjuan var det återigen dags att ge sig ut på missionsfältet, denna gång till IBRA:s mellanösternbas på Cypern. Eleverna på hennes skola kom från 22 olika länder och hon insåg att livet ser väldigt olika ut i olika delar av världen.

– Jag hörde om kristna som förföljs och förstod att självklarheter som yttrande- och pressfrihet inte är självklart överallt. Men vi hade inga politiska diskussioner hemma och jag tänkte nog bli psykolog eller möjligtvis missionär.

Som 18-åring flyttade hon tillbaka till Sundsvall för att komma närmare mannen hon senare skulle gifta sig med. Där pluggade hon till lärare och kom snart med i den lokala KDU-gruppen.

– Det var en rolig tid. Vi anordnade talangtävlingar för unga och ett drogfritt disco på stan.

Tron på Gud har alltid varit viktig för Liza-Maria. Den ger henne glädje, hopp och tröst. Hennes politiska engagemang har för det mesta uppmuntrats i den lokala pingstförsamlingen hon tillhör, även om det ibland har skavt.

– Olika pastorer har haft olika förhållningssätt. Jag skiljer på tro och politik. När jag arbetar är jag politiker, när jag är i kyrkan kommer jag som Liza-Maria.

På din hemsida skriver du att du ”drivs av att vara med och göra världen till det bättre”. Hur ser en bättre värld ut enligt dig?

– En bättre värld är en ödmjukare värld med större lyhördhet där tillit finns. Jag blir ledsen när jag ser hur tilliten i samhället minskar i Sverige.

Vad är viktigast för att skapa en sådan värld?

– Familjen. Familjer ser olika ut i dag, men oavsett hur den ser ut så behöver vi uppgradera och värdera familjen. Institutionerna är viktiga, men familjen är den centrala byggstenen.

---

Liza-Maria Norlin

 • Namn: Liza-Maria Norlin.

  Aktuell: Fyller 40 år 3 mars.

  Bor: Sundsvall.

  Familj: Gift och två barn.

  Gör: Gruppledare KD Sundsvall, projektledare inom digitalisering och föreläser om värderingar.

  Sundsvallstips: Sveriges vackraste stad: Stenstan.

  Fritid: Förutom att vara med familjen, dansar jag. Det är avkoppling, då måste jag fokusera på stegen.

  Firar födelsedagen: Med mina närmaste och genom certifiering i värderingsstyrt ledarskap.

  Framtidsplaner: Det här med värderingar och ledarskap skulle jag vilja göra mer av.

---

Albin Larsson

Albin Larsson är reporter och printredaktör på Dagen.

Fler artiklar