Familj

Jourhavande präst fyller 65 år - “innebär skillnad”

Den 7 februari fyller jourhavande präst 65 år. Antalet telefonsamtal via nödnumret 112 har mer än fördubblats sedan 2008, då tjänsten började organiseras nationellt. Den digitala chat-tjänsten får också en allt större efterfrågan.

Kimmo Kling, en av Svenska kyrkans två nationella samordnare för Jourhavande präst, ser att tjänsten fortsätter att fylla en oerhört viktig funktion som akut krisstöd, inte minst för personer som funderar på eller står i begrepp att ta sitt eget liv.

– Ett enda samtal kan innebära skillnaden mellan död och liv, säger han.

Det var just för att förhindra självmord som prästen Erik Bernspång publicerade en liten annons i Öresunds-Posten den 7 februari 1956, med orden “Innan ni begår självmord, ring (-----) till prästen”. Det blev upptakten till Jourhavande präst, som började som lokala verksamheter. I dag samverkar alla Svenska kyrkans 13 stift i den sedan 2008 nationellt organiserade tjänsten, ett akut samtalsstöd som kompletterar den själavård som erbjuds i församlingarna.

– Nu har Jourhavande präst i 65 år erbjudit ett skyddat rum där det är tillåtet att tala om det som är viktigt i livet. Vi vill fortsätta bidra till att minska skuld- och skamkänslor för människor som kämpar med allvarliga och svåra tankar, säger Kimmo Kling.

Under 2020 besvarades 101 767 telefonsamtal, vilket innebär 279 samtal per dygn.

Finns det tankar på att bredda er verksamhet ekumeniskt genom att samarbeta med till exempel frikyrkliga pastorer eller muslimska imamer och även då erbjuda Jourhavande imam och Jourhavande pastor (för frikyrkliga)? Som Sjukhuskyrkan redan gör.

– Sjukhuskyrkan och Jourhavande präst är uppbyggda kring olika avtal och organisationer. Jourhavande präst bygger på ett avtal med SOS Alarm och med de tretton olika stiften i Svenska kyrkan, medan arbetet i Sjukhuskyrkan är ett ekumeniskt samarbete inom Sveriges kristna råd, i samarbete med respektive sjukhus/lasarett och dess ledning, säger Kimmo Kling.

– Det är i dag inte aktuellt med breddning inom nuvarande avtal för Jourhavande präst vad jag känner till. Men om imamer eller pastorer som du nämner i ditt exempel vill initiera ett arbete likt Jourhavande präst via telefon eller chatt så behöver de nog driva det själva från sina respektive håll eller tillsammans.

---

Fakta: Jourhavande präst

  • Sedan 2008 (då statistiken började föras gemensamt) har antalet besvarade samtal ökat med 112 procent. Under 2020 besvarades 101 767 telefonsamtal, vilket innebär 279 samtal per dygn, plus 57 kontakter per kväll via chattfunktionen. Dessutom kommer i genomsnitt fyra digitala brev varje dygn.

---

Fler artiklar för dig