Familj

Famnenkyrkan fick flytta på grund av detaljplanen

Famnenkyrkan byggdes 1986 och kommer nu förmodligen att rivas.
Vid Brommaplan har Svenska kyrkan packat flyttkartongerna och lämnat lokalerna. Famnenkyrkan, byggd 1986, tömdes den 13 juni och verksamheten flyttade längre västerut, till nya lokaler vid Ängbykyrkan. Anledningen är en detaljplan som inte tillåter kyrkan att växa.

Med två tredjedelar av personalen i Famnenkyrkan och resten i Ängbykyrkan har man i Bromma församling i många år sökt en lokal där all personal ryms. Vid Famnenkyrkan äger församlingen bara en meter utanför själva byggnaden. Torbjörn Gustavsson är kyrkoherde i Bromma församling och kan berätta att Stockholms stad var ganska så njugg med att ge sitt godkännande för om församlingen skulle få bygga om. Så då blev Ängby platsen där man kunde expandera.

– När man sitter samlat kan man sitta och spåna tillsammans, det blir mer kreativt, säger han. Och lokalerna i Famnenkyrkan har varit bra, men vi har saknat bra lokaler för församlingsverksamhet, vi har saknat ett bra körrum till exempel.

Att kyrkor utryms är enligt Gustavsson sällsynt, att kyrkor dessutom rivs, om så blir fallet, är ännu mer sällsynt. Inför flytten har många människor hört av sig med sina minnen från kyrkan.

Hur känns det att flytta?

– Det är mycket känslor, det är en sorg i det, Famnenkyrkan har betytt mycket för många människor, kyrkan har varit en del av Brommaplan.

Bromma församling har fram till nu haft tre kyrkor, det är Bromma kyrka, Ängbykyrkan och Famnenkyrkan. I de två förstnämnda är det gudstjänster varje söndag.

– Famnenkyrkan har alltid varit en vad jag kallar “vardagskyrka”, säger Torbjörn Gustavsson. Vi har inte haft gudstjänster på söndagar, men i stället haft veckomässa, soppluncher, förbönsmässor och andakter dagtid.

Har ni fått några reaktioner?

– En del som bor i närområdet tycker naturligtvis att det här är lite krångligt, men många har sagt att de ska följa med oss till Ängbykyrkan. Och jag hoppas de ska hitta sitt nya hem här hos oss i Ängby.

Men även det fysiska kommer att saknas och det ger människor också uttryck för, berättar Torbjörn Gustavsson. Bland annat handlar det om den parkbänk som står i den rätt så branta backen som leder upp till Famnenkyrkan från tunnelbanan.

– Den målade jag röd och på ryggstödet skrev jag “Jesus sa: Kom till mig, alla ni som är trötta.” Och den har stått där i 15 år nu och blivit en institution i sin egen rätt. Så folk, och många av dem har inte varit så engagerade i vår verksamhet i övrigt, har undrat: “Vad händer med bänken”?

Framtiden för just den fysiska bänken som står där i backen nu är osäker, då ju tomten byter ägare. Men Torbjörn lovar att en ny bänk ska ställas upp i anslutning till Ängbykyrkan.

– Jag tror den blir röd den också, den vid Famnenkyrkan är fin, säger Torbjörn.

Lämnar ni Brommaplan nu?

– Staden hade en plan för att bygga om Brommaplan, och då hade vi en idé för närvaro där, med ett litet minikapell bland annat, men i och med att staden lagt dessa planer på is så har vi gjort samma sak med vår plan, säger Torbjörn Gustavsson.

Förberedelser inför flytten.

Stockholms stad är nya ägare till tomten och lokalerna.

– Tanken med köpet var nog att riva kyrkan och i stället bygga bostäder där, säger Torbjörn Gustavsson.

Men Stockholms stad får inte riva hur som helst. Inmurad i kyrkan sedan byggåret 1986 finns ett skrin, som enligt köpekontraktet så att säga inte ingår i köpet, utan som fortfarande tillhör kyrkan.

– Så om, och när, kyrkan skulle rivas, så skulle skrinet vara vårt, säger Torbjörn Gustavsson.

Problemet var bara att ingen kom ihåg riktigt var skrinet var inmurat någonstans. Men genom ett smärre detektivarbete har Torbjörn Gustavsson nu lyckats lokalisera var i kyrkan som skrinet är inmurat.

– Tanken är nu att man ska plocka fram det lite officiellt och högtidligt så att vi kan se vad som finns däri.

Så ni vet inte vad som finns i skrinet?

– Ingen aning. Det ska bli spännande att se vad man stoppade in i ett skrin 1986 som en bild av sin tid.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig