Familj

Håbo pastorat om nya begravningsbyrån: Vi vill inte ha sämre relationer med andra begravningsbyråer

Håbo pastorat har startat Kyrkans begravningsbyrå i Håbo.
– Vi är väldigt glada över att vara i gång, säger kyrkoherde David Fredin Silverkors.

På invigningen i Kyrkcentrum i Bålsta i förra veckan var ett 70-tal personer närvarande. Det var representanter från både kyrkan, kommunen och näringslivet i Håbo.

Den utredning om svenskkyrkliga begravningsbyråer som var klar förra året och gav grönt ljus till att församlingar kunde starta egna begravningsbyråer var startskottet för processen. Pastoratets verksamhetsutvecklare Malin Hörberg har varit central i arbetet med själva uppstarten under slutet av hösten, berättar David Fredin Silverkors. Och sedan satte kyrkomötet ner foten i höstas och gav grönt ljus till att Svenska kyrkans församlingar kan driva begravningsbyråer.

– Beslutet på kyrkomötet var så klart viktigt för oss, men vi hade faktiskt redan innan kyrkomötet kört i gång de förberedande processerna. Så vi hade nog kört ändå, säger David Fredin Silverkors.

Och kyrkoherden vill lyfta fram att samarbetet mellan personal och förtroendevalda har gått gnisselfritt i den här processen. Det var ett enigt kyrkoråd som beslutade att man skulle ingå ett franchiseavtal med Kyrkans begravningsbyrå i Fagersta – som var första församling i Svenska kyrkan att starta begravningsbyrå.

– Vi har haft ett gott samarbete mellan personal och förtroendevalda i den här frågan. Det har funnits en väldigt positiv inställning från båda håll.

Håbo pastorat startar kyrklig begravningsbyrå.

På invigningen höll David Fredin Silverkors en liten genomgång kring bakgrunden med ett historiskt perspektiv som sträckte sig tillbaka till kristendomens barndom och det stora kyrkomötet i Nicea år 325 efter Kristus. Där beslutade man till exempel att varje storstad med basilika skulle ha ett sjukhus för de fattiga.

– Kyrkan var ju länge också både central och drivande i utbildningsfrågor och skolväsende, säger han.

Och inte bara det, framhåller kyrkoherden. Svenska kyrkan har alltid haft en stor bredd och följt människan ”från vaggan till graven”. Som det ser ut i dag är det bara några fåtal veckor efter döden där kyrkan inte finns med i tillvaron.

– Det är naturligt att även där finnas med, vid planeringen av den begravning som oftast förrättas av Svenska kyrkan sedan.

– Vi får också en naturlig kontaktyta med efterlevande där vi kan förmedla kontakter med våra övriga verksamheter – inte bara sorgegrupper – utan också körer, bibelsamtal och fördjupningar, föreläsningar, musikprogram eller en chans att få vara med och hjälpa till i våra verksamheter i någon grupp med ideella medarbetare.

Den övriga begravningsbyråbranschen har kommit med stark kritik mot svenskkyrkliga begravningsbyråer, som Dagen tidigare rapporterat om. Kritikerna menar att Svenska kyrkan borde hålla sig ifrån att driva näringsverksamhet i en bransch där de också är myndighet. Det talas om dubbla stolar och osund konkurrens. Men David Fredin Silverkors ser inte detta som ett problem.

– Det är fullt möjligt att hålla isär uppdrag och pengapåse som vi redan gör när det gäller församlingsverksamhet och vår roll som huvudman för begravningsverksamheten. Vår begravningsbyrå är ett helt eget bolag med helt egen redovisning.

Men David Fredin Silverkors poängterar att man inte siktar på att sko sig på de andra begravningsbyråernas bekostnad, utan mer bli som ett komplement. Och att man även fortsatt värnar om relationen med andra begravningsbyråer.

– Vi vill inte ha sämre relationer med andra begravningsbyråer, men vill finnas i den här rollen även för våra församlingsbor som vill ha den här tjänsten.

Någonstans mellan 80 och 100 begravningar sker varje år i pastoratet, men man har från pastoratets sida valt att inte sätta någon målbild för hur många begravningar man hoppas på.

– För oss handlar det om att förvalta det förtroende vi redan har som kyrka och att låta det växa organiskt.

Upplägget är som sådant att Kyrkans begravningsbyrå i Håbo inte har några större fasta utgifter i sig själv, så bolaget behöver inte dra in massa pengar för att det hela ska gå ihop.

Och det finns redan idéer för flera verksamheter. Medlemssiffrorna dalar i Håbo pastorat och ekonomiskt kärvare tider närmar sig. Då menar David Fredin Silverkors att man behöver en bredare ekonomisk bas för att kunna driva kärnverksamheten i framtiden.

– Om vi ska kunna fortsatta alla våra verksamheter behöver vi se över om vi kan få inkomster via andra näringsverksamheter.

Vinsterna i dessa näringsverksamheter skulle sedan gå direkt in i kyrkans ordinarie verksamheter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission.

– Vi har ett antal idéer som vi bollar. Begravningsbyrån är inte DET vi gör utan det är det första vi gör. Men vi har inget som är så klart att vi vill prata om det offentligt, säger David Fredin Silverkors.

---

Fakta: Håbo pastorat

  • Håbo pastorat överensstämmer geografiskt med Håbo kommun, i sydvästra Uppland. Här bor 21 000 människor, varav 14 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Pastoratet innefattar fem medeltida kyrkor: Övergrans kyrka, Yttergrans kyrka, Häggeby kyrka, Skokloster kyrka och Kalmar kyrka, samt den moderna Magdalenakyrkan i Kyrkcentrum i centralorten Bålsta.

---

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig