Familj

Att vobba är här för att stanna - även i kyrkan

Vissa kan göra det, andra inte. Vissa gör det, andra inte. Det vi pratar om är vobbande, som bara ökar och verkar vara här för att stanna.
Men kan man vobba i kyrkans värld? Meningarna går isär.

Att vobba innebär att du är hemma med sjukt barn samtidigt som du jobbar med lön från din arbetsgivare – ett fenomen som uppstod för några år sedan i yrken där det fungerar att arbeta hemifrån. Ju äldre barn desto lättare är det att vobba då barnen blir mer självgående när de blir äldre. Barn under fyra behöver en helt annan tillsyn än äldre barn.

David Norberg är föreståndare i Sollentuna pingst. Han och hans fru Sara har två söner på 2,5 år och 4,5 år.

– Våra barn är små och behöver vår uppmärksamhet. Ibland behöver man såklart ta ett samtal eller svara på något mejl, men annars vobbar jag inte.

“Inte om jag ska skriva en predikan”

Ida Eklund jobbar som präst i Höllvikens församling och har två barn:

– Mina barn är precis fem respektive åtta, så de är varken riktigt små eller stora. Men jag sitter just nu mellan båda två som är halvsjuka och jag själv är hemma med streptokocker. Jag svarar på jobbmejl och det stora barnet försöker göra matte som han fått hem från skolan.

– Jag tycker det funkar okej att vobba, men inte om man ska skriva predikan eller ta alltför viktiga samtal. Svara på mejl och skicka sms går bra. Jag har allt i jobbtelefonen så där kan jag komma åt bokningssystemet, kontera fakturor, mejl och se alla mina dokument. Men bara att skriva det här mejlet har ju tagit en halvtimme eftersom jag torkat upp ett utspillt glas vatten och varit mattesupport till sonen. Så det blir inte särskilt effektivt.

– Ska man få mer gjort brukar jag gå iväg någon timme när maken kommit hem eller barnen sitter vid skärm. Då blir man lite mer effektiv.

Ida Eklund.

Rent juridiskt har man inte någon rättighet att jobba hemifrån för att barnen är sjuka, utan du behöver arbetsgivarens medgivande för att göra det. Samtidigt är det ingen skyldighet, lagligt kan arbetsgivaren inte tvinga den anställde till att jobba hemifrån om man har sjuka barn hemma som man måste ta hand om. Att vabba är däremot en rättighet som arbetsgivaren inte kan neka till.

Ett problem kan uppstå när en anställd känner sig tvingade att jobba hemifrån när de har sjuka barn hemma. I en undersökning från fackföreningen Unionen kring vobb och vab, angav sex av tio att de vobbar för att de inte har någon att lämna över sitt arbete till.

Ida Eklund upplever inget krav på att vara tillgänglig.

– Men det gör jobbet så mycket lättare så jag brukar vara det ändå. Oftast svarar jag inte i telefon men svarar på mejl för då kan man ta det när man har en stund över.

Så tycker fackföreningarna

Kyrkans akademikerförbund (KyrkA) är ett svenskt fackförbund som organiserar akademiker inom Svenska kyrkan. De största yrkesgrupperna är präster, diakoner och församlingspedagoger. På frågan hur de ser på det här med att vobba svarar de via mejl att det inte är en fråga som diskuterats i styrelsen för förbundet men man konstaterar att: ”Rent allmänt kan sägas att är man hemma för att ta hand om sjuka barn så ska man inte behöva arbeta samtidigt”.

Carl Eos, Vision Ekumeniska.

Carl Eos, central förhandlare på fackföreningen Vision Ekumeniska, som riktar sig till Equmeniakyrkan, Svenska alliansmissionen, Pingst, Evangeliska frikyrkan eller EFS och i närstående organisationer är mer positiv. Han menar att för den som upplever att vobb fungerar kan det vara bra men det finns några saker att minnas:

– Att jobba med sitt sjuka barn närvarande är något som, om arbetsgivaren accepterar det, är en valmöjlighet för den enskilde medarbetaren. Om man ska vobba så behövs en bra dialog mellan medarbetare och chef för att säkerställa en god arbetssituation.

Carl Eos konstaterar att Visions medlemmar väljer att göra på olika sätt. Vissa saknar möjligheten att vobba på grund av att arbetet måste utföras på arbetsplatsen. Vissa uppskattar möjligheten att vobba och tycker att vardagen fungerar bättre då. Andra vill inte alls vobba. För den grupp som inte vill vobba är det helt klart att de inte behöver göra det utan kan välja att vabba.

– För de av Visions medlemmar som vill vobba och får göra detta för arbetsgivaren så anser Vision att den möjligheten är bra. Men vi vill ha en dialog med arbetsgivare kring förutsättningarna och eventuella risker.

---

Fakta: Vabba och vobba

Vabba är när du avstår från arbete för att vara hemma och vårda ett sjukt barn och får ersättning från Försäkringskassan.

Vobba innebär att du jobbar hemifrån och samtidigt tar hand om sjuka barn. När du vobbar kan du inte få ersättning från Försäkringskassan.

---

Fler artiklar för dig