Familj

Till minne: Martin Lönnebo

Martin Lönnebo (1930–2023) har som tidigare meddelats avlidit. Närmast anhöriga är makan Britt-Louise och barnen Jonas, Mattias och Lovisa.

Martin Lönnebo skickade ut tre korta – tre långa – tre korta signaler. Nödens SOS. Han menade att det ännu finns hopp om att ”rädda själarna och jorden”. Och i en sådan räddningsakt måste Vis­domen träda fram, liksom han själv gjorde i sin bok med nöd­signalen som titel.

Livets farkost – SOS – ögon som kan se Guds härlighet (2021) är en typisk Lönnebo-skrift. Han avslöjar Bibelns budskap, den djupa essensen av gudomlig kärlek. Och han visar på ett liv i en mystik tradition: Martin Lönnebo var en stor kristen kärleksmystiker.

Svenska kyrkan och den akademiska världen i Uppsala hade något så ovanligt som i Martin Lönnebo, Hans Hof och Fritz Olofsson tre samtidigt levande, framstående och kompletterande djupteologer, en mystiktrio med evig mystik insikt även om de aldrig uppträdde tillsammans på den kyrkliga eller vetenskapliga arenan.

Inifrån sina egna mystika upplevelser valde Martin Lönnebo verser ur Bibeln till sitt valspråk, när han blev vigd till biskop i Linköpings stift (1980). Han citerade ett av mystikens allra viktigaste kardinalställe i Bibeln. Dessa hans ”nyckelord” finns hos mystikern Paulus: ”Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! … Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.”

Detta bibelställe synes aldrig ha varit ifrågasatt av kyrkan, även om inte alla har förstått den djupa innebörden. Men det var just detta – att få människor att förstå denna innebörd – som Lönnebo såg som sin främsta uppgift i kyrkan. Han sa också: ”Av, genom och till Honom är allting, Helheten.”

Lönnebos bok Religionens fem språk (1975) var hans ”bästa analys av mystik”. Människan som har upplevt Kristus-mysteriet talar Enhetens språk. Detta sammanför i en integrationsprocess erfarenhetens, kultens, handlingens och lärans språk. Den äkta, sanna och självförverkligade människan – Kristusmänniskan – talar Enhetens språk som är Treenighetens mystik.

Lönnebo var lärjunge till mystikerna Dag Hammarskjöld och Albert Schweitzer. Han skrev en doktorshandling (1964) om den sistnämnde. Han ”kände samhörighet” och han följde särskilt Hammarskjölds väglinje, den låg honom nära. Han såg ”livsresan längs älven som den inre själavårdande vägen till Källan”, målet för människan.

Martin Lönnebo var ett med Gud. En svensk mystiker.

Fler artiklar för dig