Familj

”I allhelgona sörjer vi bredvid varandra, ofta ordlöst”

Söndagens gudstjänst från Jonsereds kyrka är en temagudstjänst om sorg och saknad med nyskriven text och musik av församlingsherde Sofia Eriksson och musikern Camilla Voigt.

Hur började ert samarbete?

– Det var några år sedan som jag lyssnade på Sofia under en gudstjänst, säger Camilla Voigt.

– Då tyckte jag att hennes ord sjöng, hennes formuleringar hade en karaktär som jag tyckte var vacker.

Så efter gudstjänsten frågade Camilla om hon och Sofia skulle test att skriva några sånger tillsammans. Sofia har även arbetat som sjukhuspräst med många års erfarenhet av möte med människor i sorg.

– Då växte det fram att vi skulle skriva någonting som beskrev några av sorgens olika faser. En önskan att sångerna och musiken skulle gå bredvid den sörjande i sorgen.

Själva processen gick till så att ur ett par meningar som Sofia författade växte det fram ett antal sånger. Sedan kompletterades sångerna med fristående betraktelser, så att det blev en bok med musik som har använts i sorgegrupper bland annat. Musiken Från skymning till gryning finns redan nu på Spotify. Och musiken har faktiskt redan använts under tröstegudstjänster i allhelgonatid.

– Allhelgonatiden är en väldigt vacker tid där människor bär varandra, vi tänder ljus och sörjer bredvid varandra, säger Camilla Voigt.

Hur har ni gestaltat de här faserna?

– Av de här sånger som är med i SVT-gudstjänsten börjar vi med ett frö att hålla i handen, ett hopp om att framtiden finns.

Man sjunger också i en sång om att sorg är tystnad, ordlös. Men att även tröst kan vara ordlös och tyst. En annan sång beskriver minnena av den saknade, hoppet om att få ses igen och en annan sång handlar om livets växlingar och att “i olika mått blandas guld och grått”.

– Vi sjunger också en tröstesång om att få vila i Guds famn och en välsignelsesång på slutet.

Camilla betonar att sångerna mycket genomsyras av att vi tar varandra i handen i sorgen, ingen ska behöva vara ensam i sin sorg, de bär en önskan om att förmedla att någon står vid din sida.

När man som musiker skriver sånger om sorg – blir det alltid moll då?

– En text om sorg behöver ett ljus i melodin. Dur, eller det ljusa i melodin, kan behövas för att bära en text med tyngd, det står för hoppet och riktningen framåt. Det ger ett lugn, “det kommer att bli bra”. Spänningen mellan den tunga texten och den ljusa melodin blir också spännande, säger Camilla Voigt.

---

Fakta: Andra medverkande i söndagens gudstjänst

  • I svt-gudstjänsten från Jonsereds kyrka medverkar även korister och solister ur Jonsereds damkör medverkar i gudstjänsten tillsammans med Pierre Eriksson, dragspel och Jonas Franke-Blom, cello. Diakon Jonas Lööf medverkar även som förebedjare i gudstjänsten.

---

Fler artiklar för dig