Jubilar

”Bibelläsning är ett bra sätt att få fart på sitt kristna liv”

Teologen Bruno Frandell om varför Bibeln inte bara bör läsas utan också helst studeras

Teologen Bruno Frandell har ägnat hela sitt vuxna liv åt att läsa, förstå och göra Bibeln begriplig för fler. Hans råd är att läsa Bibeln mer – inte mindre.
– Alla kan läsa Bibeln. Det är en fantastisk bok där det är möjligt att hitta nya dimensioner ju mer man läser.

Bruno Frandell är uppvuxen i en missionärsfamilj där Bibeln var central. Detta har bidragit till att han själv blev en flitig bibelläsare.

– Tidigt i livet upptäckte jag att Bibeln har svar på många av mina frågor. Det finns ingen motsvarighet till Bibeln, och därför har det alltid varit naturligt för mig att söka mig till bibelordet, berättar han för Dagen.

Sedan många år är han en etablerad teolog som har undervisat blivande pastorer, ledare och andra kristna. Såväl på bibelskola som i den akademiska världen. Att bibelbruket och kunskaperna om Bibeln bland kristna har avtagit ser han flera förklaringar till.

– Normlösheten, som bottnar i ett synsätt som distanserar sig från auktoriteter, och där man vill vara fri från Gud, är en faktor som spelar in. Sanningsfrågan är inte längre självklar och bidrar till att det ser ut som det gör, menar han.

– Bibeln uppfattas som irrelevant av många människor i vår tid. Det sekulära synsättet har tagit över.

Relevans är enligt Bruno Frandell ett nyckelbegrepp i sammanhanget. Själv tvekar han dock inte en sekund om att Bibeln är relevant för vår tid.

– Många tycker att Bibeln är en svår bok, och jag har förståelse för det. Jag vill uppmuntra till nyfikenhet och att prioritera bibelläsningen. Det finns de som inte läser, de som läser mer eller mindre och de som studerar Bibeln ingående.

– Ännu fler borde gå ifrån kategori ett och två till att få hjälp med att förstå sammanhangen både tidshistoriskt och teologiskt. Det vill säga söka förstå vad Bibeln egentligen säger – objektivt.

En orimlig tanke

Bibelläsning är ett bra sätt att få fart på sitt kristna liv om man tycker att det stannat av, menar han, och pekar på en paradox:

– Vi vill ha mer av Anden men ligger lågt med Bibeln, och det rimmar inte.

I karismatiska kretsar betonas ofta Anden i treenigheten. Det är sant och viktigt, anser han, men utan att se att Anden leder oss in i sanningen, att Andes svärd är Guds Ord, missar vi något väsentligt, är hans slutsats.

Flera gånger under intervjun citerar han Bibeln, och ger sin tolkning av några bibliska sammanhang. Trots att Bruno Frandell har ägnat hela sitt vuxna liv åt att uttolka och förmedla dess innehåll har han inte tröttnat.

Umgås med Jesus

Han är mer angelägen än någonsin tidigare att förklara och försvara Bibeln, samt att i sina predikningar visa på varför han väljer en viss tolkning:

– Vi lär känna Jesus Kristus genom att umgås med honom. Och vi umgås med Gud genom att läsa, försöka förstå och ta till oss Bibelns alla texter med varierande genrer. Därför är bibelläsning så utomordentligt viktig.

Är du hoppfull eller oroad när det gäller bibelbruket?

– Det finns alla möjligheter att vi ska bli läsare på nytt. Tänk vilka bra hjälpmedel det finns som underlättar. Gå en bibelkurs, köp in den nya Studiebibeln till cellgruppen. Skicka frågor till din pastor som du vill ska upp i en predikan.

---

Fakta: Bruno Frandell

  • Aktuell: Fyller 70 år den 28 maj.
  • Bor: Jönköping.
  • Familj: Hustrun Beth Ann (Betina). Tre vuxna barn och tre barnbarn.
  • Församling: Allianskyrkan i Jönköping.
  • Gör: Teolog, lärare, predikant.
  • Bakgrund: Har bland annat varit lärare på Akademi för ledarskap och teologi (ALT) och på dåvarande Korteboskolan. Skrev doktorsavhandling om David Hedegård som apologetisk teolog. Doktor i systematisk teologi.
  • Favoritbibelord: Psaltaren 46:11.
  • Intressen: Läsa, skriva, jogga, umgås med familj och vänner.
  • Om att fylla 70: ”Nu vill jag ge järnet ännu mer!”

---

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar