17 maj 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Att be till treenigheten

Många frikyrkliga gudstjänster följer alltså inte det nytestamentliga mönstret att be.

Endast för prenumeranter

Eleonore Gustafsson

Eleonore Gustafsson är pastor och församlingsplanterare inom Evangeliska frikyrkan och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar