20 juni 2021

En tidning på kristen grundKrönikor

Slutet för religionsfrihet?

Den religionsfrihet som frikyrkofäderna landsförvisades för säljer man nu ut.

Endast för prenumeranter

Torbjörn Freij

Torbjörn Freij är pastor, författare och journalist och gästkrönikör på Dagens ledarsida.

Fler artiklar