05 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

En bro till tröst för den som har sorg

Vi vill helst inte tänka tanken till slut, men sorgen och saknaden är eller kommer att vara en väsentlig del av vårt liv. Det är ett faktum som varken vetenskap eller växande välstånd kan råda bot på.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar