06 maj 2021

En tidning på kristen grundKultur

Hjälporganisationer och artister i symbios

Vad hade konsertlivet i kyrkan varit utan de kristna hjälporganisationerna? Svar: Betydligt fattigare.

1 av 6
Endast för prenumeranter

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar