12 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Är fotboll i snön en religiös scen?

Under ett filmseminarium stod Gud i centrum, men åsikterna om vad som egentligen är religiös film spretade.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar