04 december 2020

En tidning på kristen grundKultur

Kristen tro visst förenlig med vetenskap

Anta att Paulus en dag får rätt: Jesus kommer tillbaka och alla döda uppstår. Vilket förhållningssätt bör en rationell samtidshistoriker som bevittnar detta scenario inta?

Endast för prenumeranter
Fler artiklar