13 april 2021

En tidning på kristen grundKultur

Två kyrkoledare släpper böcker i coronatid

1 av 2

Två böcker som båda knyter an till den pågående coronapandemin är på ingång. Ärkebiskop Antje Jackelén har skrivit en bok med titeln ”Otålig i hoppet. Teologiska frågor i pandemins skugga” (Verbum) som kommer ut i början av juni. Jackelén tar sig an en rad aktuella frågor som: Vad gör vi av ondskan? Hur vet vi att Gud bryr sig? Vad kan vi hoppas på i kristider? Hur är vi kyrka i denna tid? Avsikten med boken är att förmedla hopp till människor med intresse för filosofiska, teologiska och existentiella resonemang,

Pingsts nyligen omvalde föreståndare Daniel Alm har också varit i skrivartagen. Inför midsommar kommer han ut med boken "Alla kan be" (Libris förlag). Boken innehåller ett antal predikningar, en bön samt en ledarskapstext som Alm författat efter att corona gjort sitt intåg och vänt upp och ner på allas vår vardag.

Pingstledaren uttrycker en förhoppning att boken ska förmedla hopp och inspiration men också tröst. Hela royaltyn för ”Alla kan be” skänker Daniel Alm till den coronafond som svensk pingströrelse inrättat för att stötta församlingar i den pågående krisen.

Fler artiklar från Kultur