20 oktober 2021

En tidning på kristen grundBöcker

Rosenius predikoutkast vittnar om en stor skatt

Birger Thureson hoppas att intresset för 1800-talspredikanten ska tändas på nytt

Bokomslag för "Guds barns trygghet". Omslaget är vitt med Carl Olof Rosenius porträtt.
Endast för prenumeranter
Birger Thureson

Birger Thureson

Birger Thureson har skrivit opinionsartiklar i Dagen i många år. Han har en bakgrund som författare och journalist, bland annat på Dagen. Nu skriver han personligt om livet som pensionär under vinjetten 60+.

Fler artiklar