Böcker

Recension: Svenska filosofer gör oss klokare i pandemin

Fanny Willman har läst “Filosofi och pandemi”

Titel: Filosofi och pandemi

Redaktörer: Åke Gafvelin och Lapo Lappin

Förlag: Artos & Norma bokförlag (102 sidor)

Genre: Filosofi och teologi

“Metafysiska laboratoriet” kallar filosofistudenterna Lapo Lappin och Åke Gafvelin sin intervjuserie där de samtalar med svenska filosofer på ett tillgängligt sätt – i en podcast och i en blogg.

Nu är de aktuella med boken “Filosofi och pandemi” där den rådande pandemin får agera bakgrund för intervjuer med elva svenska tänkare.

Här ryms grundläggande, men nog så svårbesvarade frågor, om vilken filosofins uppgift är, vad metafysik innebär och om det krävs en gud för att kunna härleda moralen till en tillförlitlig källa. Frågorna är också mer konkreta, som den om hur man kan prioritera när vårdplatserna inte räcker till alla, eller vad digitala verktyg som Zoom gör med mänsklig samvaro.

Jag uppskattar greppet att en kris vi alla kan samlas kring är referenspunkt för filosofisk reflektion. Att tänkarna representerar olika filosofiska traditioner är tydligt, och mångtydigheten visar på en komplexitet i filosofiskt tänkande som berikar mer än det stör.

Vi genomlever en kris som bland annat kännetecknas av de många utbrända vårdarbetandes situation, de som möter döden dagligen. Vi andra har levt med oro för äldre eller sårbara släktingar och vänner i över ett år. Alldeles nära intill oss finns alltså en mycket existentiell dimension av pandemin.

Och det är just den spänningen mellan det nära och det distanserade, det vardagliga och det metafysiska som lämnar avtryck efter att jag läst “Filosofi och pandemi”. Jesuitpatern och filosofiprofessorn Ulf Jonsson beskriver träffande hur han på en löprunda slås av att coronautbrottet visar på hur verkligheten existerar bortom våra försök att kontrollera den.

“Filosofi och pandemi” ger läsaren grogrund för sådana erfarenheter med sin värdefulla orientering i en av ovisshet.

Men, var är alla kvinnor? Nog finns fler än tre bland landets ledande tänkare.

"Filosofi och pandemi"
Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig